kötődés

Fogalomtár » szócikk: kötődés (attachment, G.N.)

“A kötődés a közelség elérésére és fenntartására irányuló hajtóerő.”
– Dr. Gordon Neufeld

A kötődés kapcsolatok összetartó ereje. Az emberi kapcsolatokban ugyanazt a szerepet tölti be, mint a fizikában a tömegvonzás (gravitáció).

A gravitáció olyan törvényszerű hajtóerő, amely két, tömeggel rendelkező testet egymás felé vonz. Hatására a Földön a testek a Föld középpontja felé esnek; a Hold a Föld körül, a Föld pedig a Nap körül kering, és a Napot nem veti szét a saját sugárzása. A gravitáció a világ hatalmas összetartó ereje. Észrevétlenül hat, de mindent meghatároz. A földön tart bennünket, és egyben tartja a testünket. Összetartja az atomok részecskéit, és a Nap körüli pályán tartja a bolygókat. Az egész világegyetemet a gravitáció tartja formában és mozgásban. A kötődés az emberi kapcsolatok gravitációja.

A kötődéselmélet lényege az, hogy a szeretett lény a menedékünk. A legtágabb értelemben kötődésnek nevezzük a másik személy közelségének elérésére és a közelség fenntartására irányuló ösztönös késztetést, ami többféle természetű lehet: létezik testi, érzelmi, és pszichés kötődés (ld. A kötődés gyökerei). A kötődés az a belső “hajtóerő”, ami egymás felé indít és összekapcsol bennünket.

“A nevelés sikere alapvetően nem attól függ, mit teszünk – hogyan „nevelünk” –, hanem hogy milyen kapcsolatot tudunk kiépíteni és fenntartani a gyerekekkel. A kulcsszó itt a KÖTŐDÉS. Ennek megértése nélkül esélyünk sincs a sikerre. A kötődés akkor alakul ki, ha viszonylag hosszú időt töltünk el valakivel, aki szeret bennünket, akire számíthatunk, akire felnézhetünk, akire hasonlítani szeretnénk. Ha a gyermek nem kötődik (eléggé) hozzánk (szülőkhöz, tanárokhoz), akkor nem fog ránk hallgatni, ránk figyelni. Akkor csak falra hányt borsó marad az útmutatásunk.”
Somai Miklós ajánlja: Máté-Neufeld – A család ereje

kotodes-definicio-kek-neveles

A nevelést a gyermek kötődése teszi lehetővé; arra hallgat, akihez kötődik. Akihez nem kötődik, annak ellenáll. A kötődő ösztön negatív pólusa az ellenakarat.

“Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.”
Jézus példázata a jó pásztorról (János 10:4-5)

hr2

További bejegyzések a kötődésről:

 1. Hallgasd meg a gyermekedet
 2. Ha felmegy a pumpa…
 3. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek…
 4. A fejlődés mozgatórugója: A JÁTÉK (de milyen játék?)
 5. A játék feltétele: A NYUGALOM (de milyen nyugalom?)
 6. A nyugalom forrása: A KAPCSOLAT (de milyen kapcsolat?)
 7. A CÉL – Amit ne tévesszünk szem elől
 8. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
 9. A PROBLÉMA – Ami közös a nehezen kezelhető gyerekekben
 10. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
 11. AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja
 12. A KAPCSOLAT – Amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
 13. A KÉK nevelésről
 14. Hogy lehet helyrehozni a nem túl jó kapcsolatot?
 15. Mit tegyek, amikor a gyerekem rosszul viselkedik?
 16. Mit csináljak, ha parancsolgat a gyerekem?
 17. Milyen gyereket könnyű nevelni?
 18. Hogy hatalmaz fel bennünket a nevelésre a gyerekünk kötődése?
 19. Mi a különbség a természetes és az erővel szerzett hatalom között?
 20. Miért nem büntetéssel nevelünk? – a bibliai ok
 21. A kötődés gyökerei – A kapcsolatkészség fejlődésének hat szakasza
 22. Mi akadályozza, hogy egy gyerek “kötődésbe essen”?
 23. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
 24. Először teremts kontaktust (tekintet, mosoly, bólintás)
 25. Adj valamit magadból, amit elfogadhat és megtarthat
 26. Az igazi szőlőtő
 27. Vond függő kapcsolatba és vezesd
 28. János 10 – A jó pásztor
 29. Mit jelent nevelni?
 30. Ismerd meg…
 31. A társas agy
 32. Hidalj át minden szakadékot!
 33. Elégítsd ki a gyermek kötődő éhségét!
 34. Mellőzd a kapcsolatrongáló módszereket!
 35. Az agresszív viselkedés problémája
 36. Hogy lehet a frusztrációt jobb útra terelni?
 37. Miért száll szembe az akaratommal?
 38. Büntetés helyett a saját bánatát kellene megélnie
 39. Az érés csodája
 40. A természet szerepe az emberi potenciál megvalósulásában
 41. A szülők szerepe az emberi potenciál megvalósulásában
 42. Miért ne faragjunk gyereket?
 43. “Magától terem a föld…”
 44. Az érés motorja
 45. Mi végezzük a kötődés munkáját!
 46. Mi foglaljuk el a vezető helyét!
 47. Várakozáson felül adjunk!
 48. Az értelmes élet luxusa
 49. Az önállósulás jelei
 50. Aki életképes: kötődései nélkül is önmaga marad
 51. Aki eleven: játszik, tanul és felfedez
 52. Aki vállalkozószellemű: elindul és meg akarja csinálni
 53. Hogy lesz a kötődésből önállóság?
 54. Hozzuk elő, ami megvan benne!
 55. Adjunk neki lehetőséget!
 56. Bízzunk rá felelősséget!
 57. Hívjuk elő a saját jószándékát!
 58. Ha nem tudunk változtatni, mi magunk változunk
 59. Adaptálódás: az érés könnyes útja
 60. Hogy veszítheti el egy gyerek a könnyeit?
 61. Video: A szülői hatalom forrása
 62. Video: A kötődés gyökerei
 63. Video: Mielőtt irányítani kezded, vond kötődésbe!
 64. Video: Beszélgetés Brouwer Pálhegyi Krisztinával
 65. Video: Amikor a kortársakból vetélytársak lesznek
 66. A kötődés taszító ereje
 67. Miért nem áll szóba idegenekkel a kisgyermek?
 68. Miért alakulnak ki rivális kötődések?
 69. Kortárs-orientáció: amikor a gyermek kortársai a vetélytársaid lesznek
 70. Amikor a gyermek előbújik a kötődés bábjából, ki lép a szülők helyére?
 71. Hogyan építs kötődő falut a családod köré?
 72. Hogyan hatástalanítsd a vetélytársakat?
 73. Video: Szeparáció és Hídépítés

Kötődés a magyar nyelvű szakirodalomban:

 • Zsolnai A. (2001): Kötődés és nevelés – a kötődés pedagógiai vonatkozásait ismerhetjük meg belőle
 • P. Fonagy, M. Target (2005): Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében (287kk) – Bowlby kötődéselméletét ismerteti
 • Horváth-Szabó K. (2007): Vallás és emberi magatartás (133kk) – a kötődéssel kapcsolatos valláslélektani kutatásokról is beszámol
 • Fodor László (2007): Fejezetek a motivációkutatásból (72kk)