4. RIVÁLIS KÖTŐDÉSEK

GYÖKEREK sorozat 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
  • A kötődés két pólusa
  • A tartózkodó magatartás a meglévő kötődések védelmére szolgál
  • Amikor a kortársakból vetélytársak lesznek
  • Szocializáció: a társadalmi lénnyé válás mesterterve
  • Építs kötődő falut és hatástalanítsd a vetélytársakat!

A gyermek bármelyik kötődése akkor válik ártalmassá, amikor letéríti őt az érte felelős felnőttek körüli röppályáról, mint ahogy a férjednek vagy a feleségednek is lehet sok kedves barátja vagy elfoglaltsága, de bajt csak az okoz a kapcsolatotokban, ha van köztük egy, amelyik a szívét elhódítja tőled.

A mai gyakorlat szerint a kötődések nem teszik foglalttá a szívünket. Könnyen meglazulnak, és a helyükben máris kialakulnak a rivális kötődések. Ahhoz, hogy ezt a jelenséget megértsük, a kötődés egy újabb jellemzőjével is meg kell ismerkednünk: a kétpólusú (vonzó-taszító) természetével.

A kötődés taszító ereje - Minél erősebb kötődést érez egy személy vagy csoport iránt a gyermek, annál erősebben áll ellen azoknak, akik “mások” a szemében.
Miért nem áll szóba idegenekkel a kisgyermek? - A tartózkodó ellenállás talán a leginkább félreértett gyermeki tulajdonság. Az emberek általában rossz néven veszik, ha bizalmatlan velük szemben egy kisgyerek, mások félénkségnek tartják és önbizalomhiánynak vagy szorongásos zavarnak, pedig a gyermek csak azokkal szemben tartózkodó, akikhez nem kötődik.
Miért alakulnak ki rivális kötődések? - Amikor a gyermek úgy érzi, hogy egyik kötődése kizárja a másikat, egyik irányba erősebben fog kötődni, míg a másik irányba ellenáll.
Kortárs-orientáció: amikor a gyermek kortársai a vetélytársaid lesznek - Ahogy közeledik a riválisodhoz, úgy távolodik tőled. Néha még abból is érzed, hogy másképp fogja a kezedet.
Amikor a gyermek előbújik a kötődés bábjából, ki lép a szülők helyére? - Az önálló egyéniséggé fejlődés és a társas lénnyé válás (a szocializáció) mesterterve a mai gyakorlattól merőben eltérő képet mutat:
Hogyan építs kötődő falut a családod köré? - A "kötődő falu" olyan kapcsolati háló, amely a szülőket támogatja a gyermekek felnevelésében.
Hogyan hatástalanítsd a vetélytársakat? - Olyankor fontos ez, amikor a gyermeket kétfelé húzzák a kötődései, és fennáll a veszély, hogy végül a riválisod el fogja tőled hódítani. Ha a riválisod olyan helyzetben van, hogy nem lehet tőle megszabadulni, a vetélkedés rosszul sülhet el.

Video: Amikor a kortársakból vetélytársak lesznek - Miért van az, hogy sok gyermek és serdülő számára a kortársak véleménye a mérvadó, nem az érte felelős felnőtteké?

Kapcsolódó fogalmak: ellenakarat, kötődés, a kötődés bipoláris jellege, kötődési összeférhetetlenség, kortárs-orientáció, rivális kötődések, szocializáció