Neufeld, Gordon

gordon-neufeldDr. Gordon Neufeld kanadai pszichológus, a fejlődéslélektani iskola neves képviselője. Az általa alapított, kilenc országban működő Neufeld Intézetben szülőknek, pedagógusoknak és pszichológusoknak tartanak gyermekneveléssel kapcsolatos tanfolyamokat.

Hold On To Your Kids – Why parents need to matter more than peers c. könyve nálunk A család ereje címmel jelent meg (Libri, 2014)

Leaf-Line-Divider-280

Pszichológiai szempontból Dr. Neufeld tárja fel talán a leginkább közérthető módon, hogy miért nem lehet személyes kapcsolat nélkül nevelni. Előadásaiban arra is felhívja a figyelmet, mennyire nem mindegy, milyen előfeltevésekkel látunk neki a gyerekek nevelésének ma, a filozófiai zűrzavar és az átgondolatlan intézkedések korában. Egyik előadásán így beszélt a nevéhez fűződő, kötődéselméleti-fejlődéslélektani megközelítésről:

“Fiatal koromban minden kiránduláson felmásztam a legmagasabb pontra, hogy belássam az egész vidéket. Ezért aztán különösen zavart, amikor az egyetemen sorra vettük, amit az ember pszichológiájáról tudunk, de az ismeret-darabkákból senki nem készített összefüggő képet. Ezért töltöttem 40 évet azzal, hogy összerakjam a darabkákat.

A kutatási eredményeket ma már nem szokás átfogó összefüggések viszonylatában bemutatni. Az általam kidolgozott modell viszont logikus rendszerbe foglalt szemlélet, amely a gyerekekkel való kapcsolatunk minden területén jól használható, és nemcsak ott. Sokan kérdezik, hogy mi is a neve annak, aminek az összerakásán fáradozom? Nos, ez a kötődéselméletre alapozott, integrált fejlődéslélektani megközelítés. Vagyis: a nagy kép, ami összeállt a darabkákból.

A fejlődéslélektani irányzatok eddig nem vették figyelembe a kötődéselméletet; a kötődéselmélet szószólói pedig a fejlődéslélektan eredményeivel nem számoltak. Az integrált modell viszont az egészet egyben láttatja, és éppen emiatt lesz mindenki számára érthető és használható.

A nagy elméletek többnyire Európában születnek, az európaiak viszont szeretnek tudományos nyelven fogalmazni, amit csak a saját szakmai táboruk ért. Eddig még nem született olyan modell, amely egységbe rendezve mindenki számára hozzáférhetővé tenné mindazt, amit az emberi kapcsolatokról és az érési folyamatokról tudunk. Úgy látszik, egy kanadai számára igazán testhezálló a feladat, mivel az életünk is csupa mozaik; sokféle hangon és sokféle nyelven beszélnek nálunk az emberek. Európai konferenciákon mondom is a kollegáimnak:
– Nézzétek, erről beszéltetek, én meg összeraktam a képet!”

Elhangzott Dr. Gordon Neufeld Distinctives of an Attachment-Based Developmental Approach c. előadásán 2010. május 20-án a kanadai Ottawában

A Dr. Neufeld nevéhez fűződő kötődéselméleti-fejlődéslélektani megközelítés összefoglalása:

A CÉL – Amit ne tévesszünk szem elől - Azért nevelünk, hogy a gyermek ne csak megnőjön, hanem ténylegesen felnőjön; azzá az érett személyiséggé, aki emberi mivoltánál fogva lehet. Mennyire más ez, mint amikor a jó viselkedést tűzzük ki célul!
A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat - Az érés spontán folyamat (differenciálódás, adaptáció, integráció). NEM a gének műve, NEM az oktatás eredménye, NEM kialakítható, és NEM is a csoportos szocializáció műve.
A PROBLÉMA – Ami közös a nehezen kezelhető gyerekekben - Mivel az éretlenség minden tünetének a fejlődés megrekedése az oka, ez az, amivel foglalkozni kellene. Ha megszüntetjük az elakadást, az éretlenség is megszűnik; ha pedig megszűnik az éretlenség, akkor elmúlnak a riasztó tünetek is, amelyeket okoz.
A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja - Arra az érzelmi-indulati töltetre kellene nagyobb figyelmet fordítanunk, ami a gyermek viselkedését, cselekvését megelőzi: ami belülről mozgatja. A következmények helyett az előzményekre kellene figyelnünk.
AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja - Az a gyermek akad el az éretté válás útján, akinek az agya védekezni kényszerül a saját emberi törékenysége, sebezhetősége ellen. Mindannyian szerezhetünk lelki sérüléseket, de a gyerekek a legvédtelenebbek. Amikor a lelki sérülés a számukra elviselhetőnél nagyobb fájdalmat okoz (és az érzékenység terén nagyok az egyéni különbségek), az agyuk védekező üzemmódra kapcsol.
A KAPCSOLAT – Amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei - A magzat a méhen belül érik meg a méhen kívüli életre, a gyermek pedig a kapcsolaton belül érik meg az önálló felnőtt életre. Az érés feltétele a kapcsolat. A fejlődés mindig "méhen belül", a kapcsolaton belül történik.

Leaf-Line-Divider-280

www.neufeldinstitute.com

en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Neufeld