Neufeld, Gordon

gordon-neufeld

Dr. Gordon Neufeld kanadai pszichológus, a fejlődéslélektani iskola neves képviselője. Az általa alapított Neufeld Intézetben gyermekekért felelős felnőtteknek: szülőknek, pedagógusoknak és pszichológusoknak tartanak fejlődéslélektani kurzusokat.

Hold On To Your Kids – Why parents need to matter more than peers c. könyve nálunk A család ereje címmel jelent meg (Libri, 2014)

Leaf-Line-Divider-280

Pszichológiai szempontból Dr. Neufeld tárja fel talán a leginkább közérthető módon, hogy miért nem lehet személyes kapcsolat nélkül nevelni. Előadásaiban arra is felhívja a figyelmet, mennyire nem mindegy, milyen előfeltevésekkel látunk neki a gyerekek nevelésének ma, a filozófiai zűrzavar és az átgondolatlan intézkedések korában. Egyik előadásán így beszélt a nevéhez fűződő integrált megközelítésről:

“Fiatal koromban minden kiránduláson felmásztam a legmagasabb pontra, hogy belássam az egész vidéket. Ezért aztán különösen zavart, amikor az egyetemen sorra vettük, amit az ember pszichológiájáról tudunk, de az ismeret-darabkákból senki nem készített összefüggő képet. Ezért töltöttem 40 évet azzal, hogy összerakjam a darabkákat.

A kutatási eredményeket ma már nem szokás átfogó összefüggések viszonylatában bemutatni. Az általam kidolgozott modell viszont logikus rendszerbe foglalt szemlélet, amely a gyerekekkel való kapcsolatunk minden területén jól használható, és nemcsak ott. Sokan kérdezik, hogy mi is a neve annak, aminek az összerakásán fáradozom? Nos, ez a kötődéselméletre alapozott, integrált, fejlődés-szempontú megközelítés. Vagyis: a nagy kép, ami összeállt a darabkákból.

A fejlődés-szempontú (nem behaviorista) irányzatok eddig nem vették figyelembe a kötődéselméletet; a kötődéselmélet szószólói pedig a fejlődéslélektan eredményeivel nem számoltak. Az integrált modell viszont az egészet egyben láttatja, és éppen emiatt lesz mindenki számára érthető és használható.

A nagy elméletek többnyire Európában születnek, az európaiak viszont szeretnek tudományos nyelven fogalmazni, amit csak a saját szakmai táboruk ért. Eddig még nem született olyan modell, amely egységbe rendezve mindenki számára hozzáférhetővé tenné mindazt, amit az emberi kapcsolatokról és az érési folyamatokról tudunk. Úgy látszik, egy kanadai számára éppen testhez álló ez a feladat, mivel az életünk is csupa mozaik; sokféle hangon és sokféle nyelven beszélnek nálunk az emberek. Európai konferenciákon mondom is a kollegáimnak:
– A saját szakterületeteken egyenként mind erről beszéltetek, én meg összeraktam a képet!”

Elhangzott Dr. Gordon Neufeld Distinctives of an Attachment-Based Developmental Approach c. előadásán 2010. május 20-án a kanadai Ottawában

A Dr. Neufeld nevéhez fűződő kapcsolatra épülő fejlődés-szempontú megközelítés összefoglalása:

Leaf-Line-Divider-280

www.neufeldinstitute.com

en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Neufeld