BIBLIOGRÁFIA

Mivel a sokasodó szakirodalom dokumentálásával nehéz lépést tartani, ráadásul a könyvek és tudományos cikkek mellett különböző online formákban (weboldalak, videók, podcastek) is találhatók igényes tartalmak, néhány fontos tájékozódási ponttal kezdem. A gyermeknevelés témakörében Gordon Neufeld és munkatársai megközelítését tekintem mérvadónak, de mélyebb megértés és a tágabb kitekintés céljából iemelten ajánlom még Allan Schore, Daniel Siegel és Bessel van der Kolk műveit az idegtudomány (neuroscience) területéről, és Tim Keller, Dan Allender és John Eldredge munkáit a kortárs keresztény gondolkodók közül.

Az alább felsorolt könyvek szerzői is hatottak a gondolkodásomra, így részük volt a KÉK nevelés kidolgozásában. Minden olvasómnak ajánlom is őket, és ez nem azt jelenti, hogy minden szavukkal egyetértek. Vastag betűvel a magyarul is megjelenteket emeltem ki. A megjelenés éve szerint állítottam őket sorba, de hangsúlyozom, hogy a lista sajnos eléggé hiányos.

SZEMÉLYKÖZI NEUROBIOLÓGIA

Ajánlott olvasmányok angol nyelvű listája: letölthető .pdf dokumentum

SZÜLŐI NEVELÉS

Clay Clarkson with Sally Clarkson (1996, 1998, 2011): Educating the WholeHearted Child: WholeHearted Christian Home Education for Ages 4–14 (Apologia Press)

Ross Campbell (2000): Relational Parenting (Moody Publishers)

Crystal Lutton (2002): Biblical Parenting (magánkiadás)

Sally Clarkson (2003): The Mission of Motherhood (WaterBrook Press)

Sally Clarkson (2004): The Ministry of Motherhood (WaterBrook Press)

Gordon Neufeld, Gabor Maté (2004, 2013): Hold On to Your Kids. Why parents need to matter more than peers. (Vintage, Canada) / Dr. Gordon Neufeld, Dr. Máté GáborA család ereje (Libri, 2014) A nevelés kötődéselméleti-fejlődéslélektani megközelítése. Kinek kell lennünk a gyerekeink számára, hogy gondoskodni tudjunk róluk és vezetni tudjuk őket, azaz, hogy hasson rájuk a nevelésünk? A szülő-gyermek kapcsolat fontossága és a kortárs-orientáció veszélyei. e-könyv

Tim Kimmel (2005): Grace-Based Parenting (Thomas Nelson Publishers)

Scott Turansky, Joanne Miller (2005): Parenting Is Heart Work (Cook)

Caryn B. Purvis, David R. Cross, Wendy L. Sunshine (2007): The Connected Child – Bring Hope and Healing for your Adoptive Family. (McGraw-Hill)

Teresa Whitehurst (2007): How Would Jesus Raise Your Child? (Revell)

Ranschburg Jenő (2009): Szülők könyve (Szaxum)

Susan Schaeffer Macaulay (2009): For the Children’s Sake. (Crossway Books)

Sarah Clarkson (2009): Read for the Heart. (Apologia Press)

Kim John Payne (2010): Simplicity Parenting (Ballantine) / Egyszerűbb gyermekkor (Kulcslyuk kiadó, 2013)

Daniel Siegel, Tina Payne Bryson (2011): The Whole Brain ChildA gyermeki elme (Ursus Libris, 2014) [A gyermeki agyfejlődés kutatásának legújabb eredményeit bemutatva és felhasználva a gyerekek egészséges fejlődését elősegítő nevelési stratégiákat is ismertet.]

Karen Le Billon (2012): French Kids Eat Everything (HarperCollins)

Crystal Lutton (2013): Grace-Based Living

Clay Clarkson (2014): Heartfelt DisciplineFollowing God’s Path of Life to the Heart of Your Child (Whole Heart Press)

L.R. Knost (2014): Jesus, the Gentle Parent (Little Hearts Books)

Daniel Siegel, Tina Payne Bryson (2014): No-Drama Discipline / Drámamentes fegyelmezés (Ursus Libris, 2015) [A gyermeki elme c. kötet szerzői ezúttal a gyerekek fegyelmezését, a hibásnak tartott viselkedésre adott szülői válaszokat állítják a középpontba. Olyan nevelési stratégiákat és esettanulmányokat ismertetnek, amelyek segítségével a gyerek érettségének, mentális és érzelmi állapotának megfelelő válaszokat adhatunk a hisztikre, a könnyekre, vagy a rosszalkodásra.]

Janet Lansbury (2014): No Bad Kids – Toddler Discipline Without Shame / Nincs rossz gyerek – Kisgyermekek fegyelmezése megszégyenítés nélkül (Jaffa kiadó, 2018) [A szerző a magyar származású Magda Gerber tanítványa, aki pedig Pikler Emmi tanítványa volt. Azt vallja, hogy a fegyelmezés hiánya nem kedvesség, hanem elhanyagolás. Vagyis a tisztelet és a figyelem mellett világos határokat kell meghúzni a gyerekek számára, hogy biztonságban érezzék magukat a családban. A napirend és a betartható szabályok pedig kiszámíthatóvá teszi a kisgyermek életét.]

Patty Wipfler (2015): Parenting by Connection (Hand in Hand Parenting)

Kim John Payne (2015): The Soul of Discipline (Ballantine)

David Elkind (2016): The Hurried Child (Da Capo Press) / Hajszolt gyerekek (Libri, 2016)

Deborah MacNamara (2016): Rest, Play, Grow: Making Sense of Preschoolers, Or Anyone Who Acts Like One (Aona Books)

Jessica Joelle Alexander, Iben Sandahl (2016): The Danish Way of Parenting: What the Happiest People in the World Know About Raising Confident, Capable Kids (Penguin Random House LLC) /  Gyereknevelés dán módra – Hogyan nevelnek a világ legboldogabb emberei talpraesett és életrevaló gyerekeket? (HVG, 2017)

Clay & Sally Clarkson (2018): The Lifegiving Parent – Giving your child a life worth living for Christ (Tyndale House Publishers)

ISKOLA (családorientált pedagógia)

Charlotte Mason (1925): Towards a Philosophy of Education (A Home Education c. sorozat 6. kötete, Tyndale House Publishers)

Hermann Alice (1982): Emberré nevelés (Tankönyvkiadó)

Vekerdy Tamás (1989): Pszichológiai szempontok az iskolázás alapozó szakaszában (Tankönyvkiadó)

Pálhegyi Ferenc (1996): Pedagógiai kalauz – Útmutató a családorientált pedagógiai gondolkodáshoz (a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kiadványa)

Clay Clarkson with Sally Clarkson (1996, 1998, 2011): Educating the WholeHearted Child: WholeHearted Christian Home Education for Ages 4–14, (Apologia Press)

Gerő Zsuzsa (2002, 2015): Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban (Flaccus kiadó)

Winkler Márta (2003, 2015): Iskolapélda – Kinek kaloda, kinek fészek (SHL könyvek, Edge 2000 Kft.)

Winkler Márta (2012): Örömmel az iskolában (Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft) – letölthető az educatio.hu-ról: .pdf

CSALÁD

Susan Schaeffer Macaulay (1999): For the Family’s Sake (Crossway Books)

Pálhegyi Ferenc (1999): Keresztyén Házasság (Kálvin kiadó)

Pálhegyi Ferenc (2011): Házunk Népe (KIA)

Timothy & Kathy Keller (2013): The Meaning of Marriage / A házasságról (KIA 2015)

Pálhegyi Ferenc (2015): Csakazértis HÁZASSÁG! (KIA)

Andy Crouch (2017): The Tech-Wise Family – Everyday steps for putting thechnology in its proper place (BakerBooks)

PSZICHOLÓGIA (kapcsolat- és fejlődésszempontú megközelítés)

John Bowlby (1969): Attachment and Loss. Vol.1, Attachment (London: Hogarth)

Viktor E. Frankl (1946): Man’s Search for Meaning – An Introduction to Logotherapy Mégis mondj igent az életre! – Logoterápia dióhéjban (Európa Könyvkiadó, 2016)

Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes (1970): Gyermeklélektan (Libri, 2015)

John Bowlby (1973): Separation: Anxiety and Anger (New York: Basic Books) [Ha elszakadunk egy kötődő kapcsolatunktól, és nem tudunk visszajutni a közelébe, szorongást érzünk, vagy haragot.]

John Bowlby (1980): Loss: Sadness and Depression (New York: Basic Books, 1980) [A kötődő veszteség (a szeretett személy végleges elveszítése, halála) gyászfolyamatot indít el bennünk.]

Pálhegyi Ferenc (1981): Személyiséglélektani kalauz (Tankönyvkiadó)

William Frey (1985): Crying: The Mystery of Tears. Minneapolis: Winston Press Peabody Journal of Education, Volume 74, April, 2000 [Az adaptáció folyamata – az elengedés könnyei]

M. Main, J. Solomon (1986): Discovery of an Insecure Disoriented Attachment Pattern: Procedures, Findings and Implications for the Classification of Behaviour, in Affecive Development in Infancy; eds. T. Brazelton and M. Yungman (Norwood, NJ: Ablex) [A biztonságosan kötődő gyerek (első életéveiben szerzett tapasztalatai alapján) szeretnivalónak hiszi magát, másokat pedig általában megbízhatónak és megközelíthetőnek, akiktől gondoskodást várhat. A bizonytalanul kötődő gyerek (első évei alatt) arra a következtetésre jutott, hogy ő nem szeretetre méltó, és nagyon nehezére esik másokban megbízni.]

Larry Crabb (1987): Understanding People: Satisfying the Deepest Human Longings Through Biblical Counselling (Zondervan) / Lawrence J. Crabb: Kicsoda az ember? (Menedék alapítvány, 1994)

E. Werner, R. Smith (1992): Overcoming the Odds – High Risk Children from Both to Adulthood. New York: Cornell University Press. [Az adaptáció folyamata – megrekedés a fejlődésben]

Jeremy Holmes (1993): John Bowlby and Attachment Theory (London; New York: Routledge) [Az első évek kötődő élményeinek szűrőjén keresztül látjuk magunkat, és még a felnőttkori kapcsolatainkban is e korai tapasztalatok határozzák meg, hogy mit érzünk és mire számítunk. A gyermek lelki fejlődését a számára fontos személyekkel való kapcsolat napi élményei sokkal erőteljesebben formálják, mint egy-egy kivételes traumatikus élmény.]

Edward L. Deci (1995): Why We Do What We Do: Understanding Self-Motivation. New York, Penguin Books

Csíkszentmihályi Mihály (1996): Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention / Kreativitás – A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája (Akadémiai Kiadó, 2014)

Larry Crabb (1997): Understanding Who You Are: What Your Relationships Tell You about Yourself (Navpress Publishing Group)

Larry Crabb (1998): Inside Out: Real Change Is Possible (Navpress Publishing Group) / Lawrence J. Crabb: Mélybenéző (Harmat Kiadó, 2007)

Larry Crabb (1998): Connecting: Healing for Ourselves and Our Relationships (W Publishing Group) / Lawrence J. Crabb:  Kapcsolódás (Harmat Kiadó) [A Lélek gyógyító ereje a bensőséges, elfogadó és őszinte kapcsolatokban és “gyógyító közösségekben” szabadul fel.]

V. S.Ramachandran & Sandra Blakeslee (1998): Phantoms of in the Brain – Probing the mysteries of the human mind. New York, HarperCollins Publishers.

Piaget, Jean – Inhelder, Baerbel (1999): Gyermeklélektan. (Osiris)

Gabor Maté (2000): Scattered Minds . A New Look at the origins and Healing of Attention Deficit Disorder (Vintage Canada) / Máté Gábor: Szétszórt elmék. A figyelemhiány zavar új gyógymódja (Libri, 2013)

Urie Bronfenbrenner, ed. (2005): Making Human Beings Human – Bioecological Perspectives on Human Development. New York, Sage Publications.

Daniel Goleman (2005): Emotional Intelligence: Why it Can Matter More than IQ (New York: Bantam Books) / Érzelmi intelligencia (Libri, 2008)

Daniel Goleman (2006): Social Intelligence: The New Science of Human Relationships (New York: Bantam Books Trade Paperbacks) / Társas intelligencia – az emberi kapcsolatok új tudománya (Nyitott Könyvműhely, 2007; Libri 2015) [Az agytól agyig kapcsolatnak köszönhetően személyiségünket a legfontosabb kapcsolataink formálják; de ez a kapocs kétélű kard. Az építő emberi kapcsolatok jótékonyan hatnak egészségi állapotunkra, a mérgező viszonyok azonban olyanok, mint a lassan ölő méreg a testben.]

Jon G. Allen, Peter Fónagy (2006): Handbook of Mentalization-based Treatment (Chichester; Hoboken, NJ: Wiley) [A kötődéselmélet alapján tárja fel, mi okozza lelki szenvedéseinket. Segít főbb érzelmi folyamatainkat (pl. szorongás, harag, bánat és gyász) jobban megérteni.]

Louis Cozolino (2006): The Neuroscience of Human Relationships (New York: Norton), 9. [Agyunkat elsősorban a másokkal való együttlét formálja]

David Elkind (2007): The Power of Play – learning what comes naturally. Berkeley, Perseus Books.

Maureen Miner (2007): Back to the Basics in Attachment to God: Revisiting Theory in Light of Theology, Journal of Psychology and Theology 35 no. 2: 112-122. [A kötődéselmélet az emberi kapcsolódás kialakulásáról szól. Hogy hat pszichés fejlődésünkre és egészségünkre az Istenhez való kötődés?]

David Wallin (2007): Attachment Theory in Psychotherapy (New York: Guilford) [Lelki épségünk éppen úgy függ attól, hogy van-e, akihez lelki gyökereinkkel kapcsolódhatunk, ahogy testi épségünk függ attól, hogy van-e mit ennünk.]

Dan B. Allender (2008): The Wounded heart. Hope for Adult Victims of Childhood Sexual Abuse (NavPress) / Sebzett szívek – Reménység a gyermekkori szexuális zaklatás felnőtt áldozatai számára (KIA 2008). [A szívbemarkoló beszélgetések először fájdalmat okoznak és ellenállást, de reményt is kínálnak az őszinte olvasónak, akár áldozat, akár valaki, aki segíteni akar.]

Bonnie Badenock (2008): Being a Brain-Wise Therapist: A Practical Guide to Interpersonal Neurobiology (New York: Norton), 13. [Életünk kezdetén a kapcsolatok formálják az agyunkat, bizonyos kapcsolatok pedig életünk bármely szakaszán gyógyítani tudják megsebzett elménket.]

John Bowlby (2009): A biztos bázis (összefoglaló kötet, Animula kiadó, 2009) [A csecsemőnek és a kisgyermeknek meghitt, bizalmas és folytonos anyai kapcsolatra van szüksége. Ha nem kapja meg, még felnőtt korában is érzelmi zavarokkal fizet.]

Sarah Hardy (2009): Mothers and Others: The evolutionary origins of mutual understanding. Cambridge, Harvard University Press.

Melvin Konner (2010): The Evolution of Childhood: Relationships, emotion, mind. Cambridge, Harvard University Press.

William Crain (2010): Theories of Development, sixth edition. New Jersey, Prentice Hall

Jude Cassidy & Philip Shaver, ed. (2012): Handbook of Attachment: Theory, research and clinical applications, 2nd edition. New York, Guildford Press.

Daniel J. Siegel (2012): The Developing Mind – How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We are, 2nd edition. New York, Guildford Press.

Jaap Panksepp (2012): The Archeology of Mind – Neuroevolutionary Origins of Human Emotions. New York, Norton.

Németh Dávid (2012): Pasztorálantropológia (L’Harmattan, Budapest) .pdf
A szerző arra a nehéz feladatra vállalkozik, hogy a teológiát és a pszichológiát egy asztalhoz ülteti és beszélgetést kezdeményez közöttük az emberről, rólunk. Sorra veszi azokat az emberi léttel összefüggő alapvető kérdéseket, amelyekre mind a teológia, mind a pszichológia keresi a választ – a teológia a bibliai kijelentésen tájékozódva, a pszichológia pedig az ember viselkedésének és átéléseinek a megfigyeléséből következtetve.

A. Vingerhoet (2013): Why Only Humans WeepUnravelling the Mystery of Tears. Oxford, Oxford University Press. [Az adaptáció folyamata – az elengedés könnyei]

ORVOS- és IDEGTUDOMÁNY

Selye János (1976): Stressz distressz nélkül (Akadémia Kiadó)

William Struthers (2009): Wired for Intimacy: How Pornography Hijacks the Male Brain (Downers Grove, IL: InterVarsity Press). [Szexuális szokásaink neurobiológiai hatása]

Andrew Newberg, Mark Robert Waldman (2010): How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from Leading Neuroscientists (New York: Random House) [Spirituális életünk neurobiogiai hatása]

Erdélyi Judit (2011): Lehet-e szabadulni a stressztől? (ÉBA kiadó) [“A stressz az élet sava-borsa” – mondta Selye János, a neves kutatóprofesszor. Enélkül nem élnénk, csak vegetálnánk. Akkor hát miért káros a stressz? Miért okoz gyomorfekélyt, szívinfarktust, vagy korunk annyi más betegségét? Miért nevezik modern korunk gyilkosának?]

TEOLÓGIA és KERESZTÉNY SPIRITUALITÁS

Ranald Macaulay, Jerram Barrs (1978): Being Human (Invervarsity) / Eltorzult képmás – a Biblia emberképe (Harmat, 1994)

Stanley J. Grenz (1994): Theology for the Community of God (Nashville, Tenn.: Broadman & Holman)

Miroslav Volf (1996): Exclusion and Embrace: a Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation(Nashville: Abingdon, 1996) / Ölelés és kirekesztés (Harmat, Bp. 2001) [Az Atya, a Fiú és a Lélek kapcsolata egymástól függő társak tánca, akik kölcsönösen adnak és kapnak szeretetkapcsolatuk erős kötelékében. Csak mással kapcsolatban vagyok az, aki vagyok. Isten önmagát adta az ellenségeiért, amikor befogadott minket örök közösségébe – ez a Szentháromság önátadó szeretete.]

Jean Vanier (1998): Becoming Human / Emberré lenni (Vigilia Kiadó, 2002) [Társadalmunk a gyöngeségetszégyelli és az erőt dicsőíti. Ha azonban elfogadjuk a gyöngéket, akkor az élet új útjai nyílnak meg előttünk: fölfedezzük az együttérzés, a bizalom és a megértés fontosságát.]

Stanley J. Grenz (1998): Created for Community: Connecting Christian Belief with Christian Living (Grand Rapids, Mich.: Baker);

Stanley J Grenz (2001): The Social God and the Relational Self: a Trinitarian Theology of the Imago Dei (Louisville, Ky.: Westminster John Knox) [Az ember teremtésénél fogva kapcsolatban létező személy. Isten képmása, aki maga is társas lény. Az emberiséget a találkozás és az ölelés vonzza, mert maga a Szentháromság is találkozik és ölel.]

David Benner (2004): The Gift of Being Yourself: The Sacred Call to Selfdiscovery (Downers Grove, IL: InterVarsity Press) / Az önismeret ajándéka (Harmat, Budapest, 2014) [Amikor a valós, Krisztusban életre kelt énemet viszem a kapcsolataimba, akkor a másik ember nemcsak velem találkozik, hanem bennem Krisztussal. Rajta keresztül megláthatjuk az Atyát: Istent, aki a szeretet. Isten szeretete már a miénk volt, mielőtt bármilyen elutasításban lett volna részünk, és a miénk lesz, miután minden elutasítás véget ér.]

Jack O. Balswick, Pamela Ebstyne King, and Kevin S. Reimer (2005): The Reciprocating Self: Human Development in Theological Perspective (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press) [Olyan mértékben tudom (én, és akikkel kapcsolatban vagyok) felfedezni azt az egyedi ént, akivé Isten alkotott, amilyen mértében biztonságosan kötődő kapcsolatokban veszek részt másokkal.]

Larry Crabb (2010): Shattered Dreams (WaterBrook Press) / Lawrence J. Crabb: Összetört Álmok – váratlan út az örömhöz (KIA kiadó) [Miért engedi Isten, hogy legkedvesebb álmaink szertefoszoljanak?]

C. Baxter Kruger (2012): Summary of the Trinitarian Vision
[Isten az Atya-Fiú-Lélek közösségeként él teljes egységben, bőséges és dicsőséges életet. Őbenne valósul meg az a valóságos, eleven, élhető élet, ami után annyira sóvárgunk. Isten szeretetközösségének élete a “nagy tánc”: szabad és meghitt kapcsolat. A Szentháromságot szenvedélyes, önátadó és másik-központú szeretet fűti; tagjai önzés nélkül gyönyörködnek egymásban. Jézus életében és halálában a Szentlélek belülről élte át az emberi szenvedést és vakságot. Darabokra tört belső világunkban nyitja fel a szemünket Jézusra, hogy a bűn és a szégyen kellős közepén találkozzuk vele; úgy kezdjünk látni, ahogy Jézus lát, és rajta keresztül, vele együtt ismerjük meg az Atyát.]

Ellis Potter (2012): 3 Theories of Everything (Destinée Media) / 3 elmélet a mindenségről (Harmat, 2014) [A tökéletes eredeti állapot Isten három személyének egysége, akik másikközpontúak szeretetkapcsolatuk valódiságában. A szenvedést az általunk előidézett változás okozza.]

Bradley Jersak (2015): A More Christlike God: A More Beautiful Gospel (CWR Press). [Milyen Isten? Nincs hiány mérgező elképzelésekben: büntetőbíró, diktátor, fenyítő apa, a csodalámpa szelleme, égi mikulás… De mi van, ha Isten pontosan olyan, mint Krisztus? És ha a szeretet odaadóbb, a kereszt hatalmasabb, az örömhír pedig jobb hír, mint hinnénk? És ha ő az az önmagát kiöntő, radikálisan megbocsátó, velünk együtt szenvedő Szeretet, akiről a kereszten lógó Krisztust nézve kapjuk a leghitelesebb képet? Mi van, ha Isten valóban olyan, mint Krisztus?]

SEGÉDKÖNYVEK

Lawrence O. Richards (1985): Expository Dictionary of Bible Words (Zondervan) [bibliai szavak magyarázó szótára]

Lawrence O. Richards (1991): New International Encyclopedia of  Bible Words  (Zondervan)

Ted Hildebrandt (1988): Proverbs 22:6a: Train Up a Child? (Grace Theological Journal)

Kiss Sándor (1990): Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat (Ref. Zsinati Iroda)

Varga Zsigmond (1996): Újszövetségi görög-magyar szótár (Kálvin kiadó)

Balázs Károly (1998): Újszövetségi szómutató szótár (Logos kiadó)

Brian D. Ray (2004): Home Educated and Now Adults: Their Community and Civic Involvement, Views About Homeschooling, and Other Traits. (Salem, OR. National Home Education Research Institute)

Samuel Martin (2006): Thy Rod and Thy Staff They Comfort Me (samuelmartin.blogspot.comwww.biblechild.com)

Kopp Mária (szerk) (2008): MAGYAR LELKIÁLLAPOT 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Semmelweis Kiadó)

William J. Webb (2011): Corporal Punishment in the Bible (IVP Academic)