kötődési dominancia

Fogalomtár » szócikk: kötődési dominancia, (attachment dominance)

kötődési dominancia = gondoskodó-elfogadó viszony

A kötődő ösztön, hogy elősegítse a függést, automatikusan kétféle szerepet oszt a kapcsolat tagjaira: egyik tagja a gondoskodó vezető domináns szerepben, másik tagja pedig függő-elfogadó, gondoskodást kereső szerepben kötődik. Minden gyereknek szüksége van arra, hogy bizalommal hagyatkozhasson a róla gondoskodó felnőttekre.

A gyerekek ösztönösen függő, gondoskodást kereső pozícióban kötődnek az értük felelős felnőttekhez, akik gondoskodnak róluk. A rendezett kötődő kapcsolat természetes hierarchiája teszi lehetővé, hogy az értük felelős felnőttek a gondjukat tudják viselni. Sok sérülést szerezhetnek a gyerekek, ha a biztonságot nyújtó felnőttek helyett átkötődnek a kortársaikba, és ösztönösen hozzájuk is így viszonyulnak; így alakul ki az erőviszonyokon alapuló hierarchia, amikor az erősebb uralkodik a gyengébb fölött és kihasználja (ahelyett, hogy gondoskodna róla).

A Bibliában a vezető szerep a gondoskodás felelősségét jelenti, nem felhatalmazás az uralkodásra. Az Újszövetség ektrepho szava jó példa erre: azt jelenti, hogy táplál és gondoz, a másik szükségleteit betölti, a fejlődése feltételeiről gondoskodik. A fordítás ezt a nevelésre vonatkozó résznél egyáltalán nem adja vissza, pedig mindkét alábbi idézetben ez a szó áll az eredeti görögben azoknak a szavaknak a helyén, amelyeket vastag betűvel kiemeltem:

“Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat…”
– Efezus 5:27-28

“Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.”
– Efezus 6:4


Kapcsolódó írások a kötődési dominancia témakörében: