yadá, yadah

Fogalomtár » szócikk: yadá (yadah)

ismerlekyadá – héber szó, a bibliai Ószövetségben gyakran fordul elő. Jelentése: személyesen ismerni.

A yadá vagy yadah személyes tapasztalat útján való beható megismerést jelent. Kapcsolatban azt jelenti, hogy intim, bensőséges módon ismerjük egymást: teljesen feltárulkozva, mindent megmutatva. Az “ismerni és ismerve lenni” élménye. Tudod, ki vagyok, milyen vagyok, nincsenek előtted titkaim… és mégis szeretsz.

Ádám yadá “megismerte” Évát. Teljesen. Ennek a része volt az is, hogy közösült vele (ld. 1Mózes 4:1). A yadá szó szexuális intimitásra való használata a szexualitás jelentőségét is megmutatja a bibliai gondolkodásban: egymás gyönyörteljes, bensőséges megismerése. A szexuális együttlét a lehető legteljesebb testi intimitás. A szó szoros értelmében közvetlenül megismeri egymást két ember, amikor egyesül, “közösül”.

A megismerés közvetlen, személyes élményt jelentő fogalom a Bibliában. Nem azonos tudásfelhalmozással, amit ismeretszerzésnek hívunk! A yadá, a bibliai értelemben vett megismerés teljesen más, mint a görögök érvelés útján való megismerése, és más, mint a felvilágosodás racionalizmusa, amelyet jól kifejez Descartes híres mondása: “Cogito ergo sum” — gondolkodom, tehát vagyok.

A yadá szó fogalmi köre: ismerni, megismerni, felismerni, elismerni, beismerni, érzékelni, megkülönböztetni, elkülöníteni, átgondolni, és intim módon ismerni. Az görög nyelven megírt Újszövetség a görög gnózis szót használja ugyan, de gondolkodásában a héber yadá fogalmát viszi tovább.

Néhány ószövetségi példa:

“Jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.”
– 1Mózes 3:5

“Ádám megismerte feleségét, Évát, aki megfogant…”
– 1Mózes 4:1

“Az igaz ismeri még állata kívánságát is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen.”
– Példabeszédek 12:10

“Attól leszel király, hogy halmozod a cédrust? Apád talán nem evett és nem ivott? De törvényesen és igazságosan járt el: ezért ment jól a dolga!
Jogához segítette a nyomorultat és a szegényt, ezért ment jól a dolga! Így tesz, aki ismer engem – így szól az ÚR.”
– Jeremiás 22:15-16

És néhány példa a fogalom újszövetségi használatára:

“Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”
– János 10:27-28

“Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.”
– János 17:3

“…kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért.”
– Filippi 3:8

Isten teljesen ismer minket és mégis szeret. Arra hív, hogy ismerjük meg mi is: yadá kapcsolatra hív bennünket Önmagával.

Szakirodalom:
www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H3045&t=KJV&page=26

Kapcsolódó írások:

  1. A kötődés gyökerei – A kapcsolatkészség fejlődésének hat szakasza