kötődés

Fogalomtár » szócikk: kötődés (attachment, G.N.)

“A kötődés a közelség elérésére és fenntartására irányuló hajtóerő.”
– Dr. Gordon Neufeld

A kötődés kapcsolatok összetartó ereje. Az emberi kapcsolatokban ugyanazt a szerepet tölti be, mint a fizikában a tömegvonzás (gravitáció).

A gravitáció olyan törvényszerű hajtóerő, amely két, tömeggel rendelkező testet egymás felé vonz. Hatására a Földön a testek a Föld középpontja felé esnek; a Hold a Föld körül, a Föld pedig a Nap körül kering, és a Napot nem veti szét a saját sugárzása. A gravitáció a világ hatalmas összetartó ereje. Észrevétlenül hat, de mindent meghatároz. A földön tart bennünket, és egyben tartja a testünket. Összetartja az atomok részecskéit, és a Nap körüli pályán tartja a bolygókat. Az egész világegyetemet a gravitáció tartja formában és mozgásban. A kötődés az emberi kapcsolatok gravitációja.

A kötődéselmélet lényege az, hogy a szeretett lény a menedékünk. A legtágabb értelemben kötődésnek nevezzük a másik személy közelségének elérésére és a közelség fenntartására irányuló ösztönös késztetést, ami többféle természetű lehet: létezik testi, érzelmi, és pszichés kötődés (ld. A kötődés gyökerei). A kötődés az a belső “hajtóerő”, ami egymás felé indít és összekapcsol bennünket.

“A nevelés sikere alapvetően nem attól függ, mit teszünk – hogyan „nevelünk” –, hanem hogy milyen kapcsolatot tudunk kiépíteni és fenntartani a gyerekekkel. A kulcsszó itt a KÖTŐDÉS. Ennek megértése nélkül esélyünk sincs a sikerre. A kötődés akkor alakul ki, ha viszonylag hosszú időt töltünk el valakivel, aki szeret bennünket, akire számíthatunk, akire felnézhetünk, akire hasonlítani szeretnénk. Ha a gyermek nem kötődik (eléggé) hozzánk (szülőkhöz, tanárokhoz), akkor nem fog ránk hallgatni, ránk figyelni. Akkor csak falra hányt borsó marad az útmutatásunk.”
Somai Miklós ajánlja: Máté-Neufeld – A család ereje

kotodes-definicio-kek-neveles

A nevelést a gyermek kötődése teszi lehetővé; arra hallgat, akihez kötődik. Akihez nem kötődik, annak ellenáll. A kötődő ösztön negatív pólusa az ellenakarat.

“Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.”
– Jézus példázata a jó pásztorról, János 10:4-5

Ennél valamivel részletesebben írtam a kötődés fogalmáról a blogon: krisztamami.wordpress.com/2013/11/13/kotodes/

hr2

További bejegyzések a kötődésről:

 1. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
 2. A KAPCSOLAT – Amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
 3. Hogy lehet helyrehozni a nem túl jó kapcsolatot?
 4. Hogy hatalmaz fel bennünket a nevelésre a gyerekünk kötődése?
 5. Mi a különbség a természetes és az erővel szerzett hatalom között?
 6. A kötődés gyökerei – A kapcsolatkészség fejlődésének hat szakasza
 7. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
 8. A társas agy
 9. Mi végezzük a kötődés munkáját!
 10. Hogy lesz a kötődésből önállóság?
 11. Video: A szülői hatalom forrása
 12. Video: A kötődés gyökerei
 13. Video: Mielőtt irányítani kezded, vond kötődésbe!

Kötődés a magyar nyelvű szakirodalomban:

 • Zsolnai A. (2001): Kötődés és nevelés – a kötődés pedagógiai vonatkozásait ismerhetjük meg belőle
 • P. Fonagy, M. Target (2005): Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében (287kk) – Bowlby kötődéselméletét ismerteti
 • Horváth-Szabó K. (2007): Vallás és emberi magatartás (133kk) – a kötődéssel kapcsolatos valláslélektani kutatásokról is beszámol
 • Fodor László (2007): Fejezetek a motivációkutatásból (72kk)