kötődés

Fogalomtár » szócikk: kötődés (attachment, G.N.)

“A kötődés a közelség elérésére és fenntartására irányuló hajtóerő.”
– Dr. Gordon Neufeld

A kötődés kapcsolatok összetartó ereje. Az emberi kapcsolatokban ugyanazt a szerepet tölti be, mint a fizikában a tömegvonzás (gravitáció).

A gravitáció olyan törvényszerű hajtóerő, amely két, tömeggel rendelkező testet egymás felé vonz. Hatására a Földön a testek a Föld középpontja felé esnek; a Hold a Föld körül, a Föld pedig a Nap körül kering, és a Napot nem veti szét a saját sugárzása. A gravitáció a világ hatalmas összetartó ereje. Észrevétlenül hat, de mindent meghatároz. A földön tart bennünket, és egyben tartja a testünket. Összetartja az atomok részecskéit, és a Nap körüli pályán tartja a bolygókat. Az egész világegyetemet a gravitáció tartja formában és mozgásban. A kötődés az emberi kapcsolatok gravitációja.

A kötődéselmélet lényege az, hogy a szeretett lény a menedékünk. A legtágabb értelemben kötődésnek nevezzük a másik személy közelségének elérésére és a közelség fenntartására irányuló ösztönös késztetést, ami többféle természetű lehet: létezik testi, érzelmi, és pszichés kötődés (ld. A kötődés gyökerei). A kötődés az a belső “hajtóerő”, ami egymás felé indít és összekapcsol bennünket.

“A nevelés sikere alapvetően nem attól függ, mit teszünk – hogyan „nevelünk” –, hanem hogy milyen kapcsolatot tudunk kiépíteni és fenntartani a gyerekekkel. A kulcsszó itt a KÖTŐDÉS. Ennek megértése nélkül esélyünk sincs a sikerre. A kötődés akkor alakul ki, ha viszonylag hosszú időt töltünk el valakivel, aki szeret bennünket, akire számíthatunk, akire felnézhetünk, akire hasonlítani szeretnénk. Ha a gyermek nem kötődik (eléggé) hozzánk (szülőkhöz, tanárokhoz), akkor nem fog ránk hallgatni, ránk figyelni. Akkor csak falra hányt borsó marad az útmutatásunk.”
Somai Miklós ajánlja: Máté-Neufeld – A család ereje

kotodes-definicio-kek-neveles

A nevelést a gyermek kötődése teszi lehetővé; arra hallgat, akihez kötődik. Akihez nem kötődik, annak ellenáll. A kötődő ösztön negatív pólusa az ellenakarat.

“Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.”
– Jézus példázata a jó pásztorról, János 10:4-5

Ennél valamivel részletesebben írtam a kötődés fogalmáról a blogon: krisztamami.wordpress.com/2013/11/13/kotodes/

hr2

A KÖTŐDÉSRŐL SZÓLÓ ÍRÁSOK:

  1. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
  2. A KAPCSOLAT – Amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
  3. Hogy lehet helyrehozni a nem túl jó kapcsolatot?
  4. Hogy hatalmaz fel bennünket a nevelésre a gyerekünk kötődése?
  5. Mi a különbség a természetes és az erővel szerzett hatalom között?
  6. A kötődés gyökerei – A kapcsolatkészség fejlődésének hat szakasza
  7. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
  8. A társas agy