szív

Fogalomtár » szócikk: szív, érző szív, kemény szív

swiejko_watercolorhearts_2_61A szív a belső indítékok (emóciók) és szándékok törékeny székhelye; az emberi sebezhetőséget jelképezi, manapság a szivecske ezért az érzések jele. A Bibliában viszont az ember teljes belső életét, teljes lelkivilágát jelenti, az érzelmi, értelmi és akarati funkciókkal együtt.

Gyermekeink fejlődésének belülről fakadó, spontán folyamatait a szívük állapota támogatja vagy akadályozza: az, hogy érzékeny-e még a szívük, és hogy mivel van tele.

“Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”
– Példabeszédek 4:23

“A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”
– Lukács 6:45

A érző szív a kemény szív ellentéte. Érzékeny, eleven, gyengéd és sebezhető lelkivilágot értünk alatta. Az erős lélek nem a megkeményedett, hanem az érző szív gyümölcse (ld. reziliencia). Az érző szív nem keményedett meg a félelem, a szégyen, az elutasítás, vagy a meg nem valósult vágyak, a veszteségek és csalódások elleni védekezés hatására. Akinek a csalódások után is megmaradnak a gyengéd, fájó érzései (érző marad a szíve), az már túlélt valamit, amin nem tudott változtatni – és ő változik, formálódik, alkalmazkodik (adaptálódás). Keménység helyett rugalmasabb, teherbíróbb és együttérzőbb lesz. Isten szeretetből fakadó igaz készetetéseket teremt a lelkivilágában, amelyek addig nem voltak meg benne:

“Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!”
– Zsoltárok 51:12

A zsoltáros arra is kéri Istent, hogy csírájában vegye észre és azonnal jelezze, ha kialakulóban van a lelkivilágában valami, ami húzni kezdi a rossz felé:

“Ne engedd szívemet rosszra hajlani!”
– Zsoltárok 141:1

Isten együttműködésre hívja az embert. Nem fog uralkodni felettünk és ellenőrzése alá vonni, ha nem igényeljük. Nekünk jó, ha ismerjük, bízunk benne és nem tévesztjük szem elől az útját.

“Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat!”
– Példabeszédek 23:26

Ld. még: adaptáció: az alkalmazkodás folyamata; reziliencia, a helyreállás képessége; és limbikus rendszer, az “érzelmi agy”.


A szív fogalmához kapcsolódó írások:

 1. A nyugalom forrása: A KAPCSOLAT (de milyen kapcsolat?)
 2. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
 3. AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja
 4. A KAPCSOLAT – Amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
 5. Mit tegyek, amikor a gyerekem rosszul viselkedik?
 6. A kötődés gyökerei – A kapcsolatkészség fejlődésének hat szakasza
 7. Mi akadályozza, hogy egy gyerek “kötődésbe essen”?
 8. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
 9. Vond függő kapcsolatba és vezesd
 10. Az agresszív viselkedés problémája
 11. Büntetés helyett a saját bánatát kellene megélnie
 12. Az érés motorja
 13. Hogy lesz a kötődésből önállóság?
 14. Hívjuk elő a saját jószándékát!


Hasznos olvasmány Dr. Szalai András Bibliai embertan c. tanulmánya