szív

Fogalomtár » szócikk: szív, érző szív, kemény szív

swiejko_watercolorhearts_2_61A szív a belső indítékok (emóciók) és szándékok törékeny székhelye; az emberi sebezhetőség jelképe. A Biblia szív-fogalma nemcsak az érzelemvilágot, hanem az ember teljes belső életét (lelkivilágát) jelenti, az érzelmi, értelmi és akarati funkciók együttesét. Mivel e három funkció a valóságban elválaszthatatlan egymástól, mi is az emberi lelkivilágnak ebben az integrált (összetett) értelmében használjuk a szív fogalmát akkor is, amikor a törődő és sebezhető “érző szív” megóvásának fontosságát, illetve a védekezésbe vonult, vagy “kemény szív” veszélyeit hangsúlyozzuk.

Gyermekeink fejlődésének belülről fakadó, spontán folyamatait a szívük állapota támogatja vagy akadályozza: az, hogy érzékeny-e még a szívük, és hogy mivel van tele.

“Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”
– Példabeszédek 4:23

“A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”
– Lukács 6:45

A érző szív a kemény szív ellentéte. Érzékeny, eleven és törődő, gyengéd és sebezhető lelkivilágot értünk alatta. Az erős lélek nem a megkeményedett, hanem az érző szív gyümölcse (ld. reziliencia). Az érző szív nem keményedett meg sem a másoktól érkező mérgező nyilak (pl. a félelemkeltés, a megszégyenítés és az elutasítás), sem a túl sok fájó érzés (a meg nem valósult vágyak, a veszteségek és csalódások) elleni védekezés hatására. Aki a csalódások után is sebezhető marad (érző marad a szíve), az már túlélt valamit, amin nem tudott változtatni – és ő változott, ő alkalmazkodott (adaptálódás). Keménység helyett rugalmasabb, teherbíróbb és együttérzőbb lett. Az érző szívű ember (hitünk szerint Isten programja és keze munkája nyomán) egyre több olyan gyümölcsöt teremt (pl. a másokkal való törődés, a türelem és az önfegyelem), amelyekkel korábban nem rendelkezett.

“Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!”
– Zsoltárok 51:12

A zsoltáros arra is kéri Istent, hogy figyelmeztesse, ha a lelkivilágában valami húzni kezdi a rossz felé:

“Ne engedd szívemet rosszra hajlani!”
– Zsoltárok 141:1

Isten együttműködésre hívja az embert. Nem fog uralkodni felettünk és ellenőrzése alá vonni, ha nem tartunk rá igényt. Nekünk jó, ha ismerjük, bízunk benne és nem tévesztjük szem elől az útját.

“Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat!”
– Példabeszédek 23:26

Ld. még: adaptáció: az alkalmazkodás folyamata; reziliencia, a helyreállás képessége; és limbikus rendszer, az “érzelmi agy”.


A szív fogalmához kapcsolódó írások:

 1. A nyugalom forrása: A KAPCSOLAT (de milyen kapcsolat?)
 2. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
 3. AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja
 4. A KAPCSOLAT – amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
 5. Mit tegyek, amikor a gyerekem rosszul viselkedik?
 6. A kötődés gyökerei – A kapcsolatkészség fejlődésének hat szakasza
 7. Mi akadályozza, hogy egy gyerek “kötődésbe essen”?
 8. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
 9. Vond függő kapcsolatba és vezesd
 10. Az agresszív viselkedés problémája
 11. Büntetés helyett a saját bánatát kellene megélnie
 12. Az érés motorja
 13. Hogy lesz a kötődésből önállóság?
 14. Hívjuk elő a saját jószándékát!
 15. Hogy veszítheti el egy gyerek a könnyeit?


Hasznos olvasmány Dr. Szalai András Bibliai embertan c. tanulmánya