reziliencia

Fogalomtár » szócikk: reziliencia (resilience, G.N.)

reziliencia = a rugalmas ellenállás (a külső hatásokhoz való sikeres alkalmazkodás) képessége

Pszichológiai értelemben a reziliencia lelki teherbíróképesség. A reziliens ember – a belső tartalékok mozgósítása révén – gyorsan visszanyeri eredeti, jó állapotát (testi-lelki egyensúlyát) a nehéz élethelyzetek átélése (kudarc, veszteség, csődélmény) után.

gomboc

“Keljfeljancsi” képességnek is nevezzük. A stresszorokkal szembeni állóképesség az adaptálódás érési folyamatának gyümölcse.

Fontos, hogy a reziliencia nem azt jelenti, hogy valaki mennyire tud normálisan működni (enni, aludni, koncentrálni, dolgozni) viszontagságos körülmények között! Egy védekezésbe vonult, (érzelmileg érzéketlenné vált) gyerek látszólag sokkal jobban viseli a stresszhelyzetet, mint az, aki az érzékenységét még megőrizte. A fájdalom példáján talán érthetőbb a paradoxon: az egészséges fájdalomérzettel rendelkező ember ordít, amikor kalapáccsal ráüt az ujjára, aki viszont nem érzi a fájdalmat, zavartalanul dolgozik tovább. Az a kisgyerek, aki a szülő távollétében, idegenek között is szépen játszik, eszik és alszik, nincs jó állapotban. Nyugodtnak tűnik, de nem az, csak higgadt, mert az agya sikeresen védekezik a fájó érzések ellen: az érzéseket tompítja. A védekező állapot viszont a további fejlődés akadálya, mivel a pszichológiai fejlődést az érzelmek mozdítják előre; a reziliencia kialakulásához például szükségünk van a fájó, bánatos érzéseinkre.

A stressztűrő képesség, a testi-lelki terhelhetőség és a jó hatásfokú teljesítőképesség a reziliencia következménye, de nem azonos vele. A stressztűrő képességet meghatározó paraméter a rugalmassági határ, amely mérhető is: az az időtartam, mely alatt a pulzusfrekvencia a kiindulási, nyugalmi értékre visszatér.

A kellő rezilienciával rendelkező, azaz a feszült állapot után nyugalmi állapotát rugalmasan visszanyerni képes személy nem mereven áll ellen a támadó stresszhatásoknak, nem is ‘pattint le’ magáról mindent, ami megrendítheti vagy kibillentheti, hanem képes a kedvezőtlen körülményeket, veszteségeket, hiányokat és füstbement terveket érzelmileg befogadni, feldolgozni és elengedni. Átmenetileg felborul a lelki egyensúlya, de belső tartalékai mozgósításával visszanyeri stabil állapotát.

Terhelhetőségünk, stressztűrő képességünk elsősorban a kiinduló állapot stabilitásának mértékétől, belső tartalékainktól függ, amit pedig a biztonságos kötődés és a fizikai erőnlét (a lelki és a testi épség) együttesen határoz meg. A reziliencia az érzelmi önállósággal is egyenesen arányos, amely szintén a kiinduló stabilitás függvénye.

“A viszonylag magabiztos környezet nagyon fontos a gyerek fejlődése szempontjából. Ez meghatározza a későbbi stressztűrő képességét. Ez az úgy nevezett reziliencia, ami alatt azt a rugalmasságot értik, ami egy feszült állapot után engedi, hogy az eredeti állapotba térjen vissza az ember. Ez az erő egy szoros kapcsolatot feltételez legalább egy személlyel, továbbá jól tagolt időélményeket, jól utánozható mintákat. A kisgyerek utánzással tanul!”
– Vekerdy Tamás [Hülyének néznek?” – Vekerdy Tamás a mai magyar oktatásról HVG interjú 2013.10.22.]

A viszontagságos körülményekhez való sikeres alkalmazkodás képessége gyerekeknél egy biztonságot nyújtó kapcsolat “anyaméhében” fejlődik ki. Ezt az érési folyamatot nevezzük adaptálódásnak.

“Ann Masten professzor, a reziliencia-kutatás anyja évtizedekig kutatta, hogy milyen összefüggések rejlenek az elsőre érthetetlen, ‘hétköznapi csodaként’ emlegetett életutak mögött. Felfigyeltek ugyanis arra, hogy vannak olyan gyerekek, akik kifejezetten nehéz körülményeik ellenére – drogfüggő vagy börtönben lévő szülők, családon belüli erőszak stb. – képesek a ‘freudi eleve elrendeltetést’ meghazudtoló módon sokszor gyönyörű, felívelő pályát befutni. Ennek ​több oka is van, ​de az egyik legfontosabb, hogy ​volt legalább egy ember​ a környezetükben​, aki szerette őket, és őszintén hitt bennük.”
– Móricz Emese (idézi: Haszon Zsófia, 24.hu 2017.05.06.)


Kapcsolódó írások a reziliencia témájában:

  1. A nyugalom forrása: A KAPCSOLAT (de milyen kapcsolat?)
  2. A CÉL – Amit ne tévesszünk szem elől
  3. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
  4. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
  5. A KAPCSOLAT – amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
  6. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
  7. Az agresszív viselkedés problémája
  8. Ha nem tudunk változtatni, mi magunk változunk
  9. Hogy veszítheti el egy gyerek a könnyeit?

______________________________
a kép forrása: gomboc.eu

Ajánlott olvasmány:
Viktor E. Frankl (1946): Mégis mondj igent az életre! – Logoterápia dióhéjban (Európa Könyvkiadó, 2016)