FOGALOMTÁR

fogalomtar

A KÉK neveléssel kapcsolatban használt alapfogalmak magyarázata

(Ahol a világszerte használt angol szakirodalomban már létezik bevett kifejezés, ott zárójelben azt is feltüntettem.)

A-Á · B · C-Cs · D · E-É · F · G-Gy · H · I · J · K · L · M · N-Ny · O-Ó · Ö-Ő · P · Q · R · S-Sz · T-Ty · U-Ú · Ü-Ű · V · W · X · Y · Z-Zs

A-Á

 • adaptáció, az alkalmazkodás folyamata (adaptation, adaptive process)
 • agresszió
 • alap-emóciók: kötődési hajsza (pursuit), kötődési veszélyérzet (alarm, distress), kötődési frusztráció → emóció
 • amygdala → limbikus rendszer
 • autonóm idegrendszer (autonomic nervous system)
 • autonómia → önállósulás – az egyéniséggé válás érési folyamata (emergent process)
 • azonnaliság elve (immediacy principle)
 • azonosulás (identification)

B

C-Cs

D

E-É

 • egyéniség, individualitás (individuality) → önállósulás
 • elemi emóciók (primitív alap-emóciók): kötődési hajsza (pursuit), kötődési veszélyérzet (alarm, distress), kötődési frusztráció → emóció
 • elengedés könnyei (tears of futility)
 • ellenakarat (counterwill)
 • eltávolodás, elidegenedés (detachment) → leválás
 • emberi potenciál (human potential)
 • emóció – érzelem, felindultság, érzelmi-indulati töltet (emotion)
 • engedelmesség (submission, obedience)
 • érés (maturation)
 • érzelem → emóció
 • érzés – tudatosan megélt, átérzett érzelem (feeling)
 • érzelmi agy (emotional brain) → limbikus rendszer
 • érzelmi intimitás (emotional intimacy) → A kötődés gyökerei
 • evolúció – az élővilág genetikai átalakulása (nem azonos a fejlődéssel)

F

G-Gy

H

 • hiábavalóság-élmény – veszteség-élmény, csődélmény (futility) → adaptáció
 • hódító tánc → behívó tánc (collecting dance)

I

J

K

L

 • lelki éretlenség (psychological immaturity)
 • lelki intimitás (psychological intimacy)A kötődés gyökerei
 • leválás (detachment)
 • limbikus rendszer, “érzelmi agy”, “kötődő agy” (limbic system)

M

 • magatartás → integráció (integration process)
 • meghívó tánc → behívó tánc (collecting dance)
 • megrekedés az éretlenségben (stuckness) → inadaptáció
 • menekülés a sebezhetőségtől (flight from vulnerability) → védekező mechanizmusok
 • mérséklő elem (tempering element)integráció

N-Ny

O-Ó

 • orientáció → tájékozódási folyamat (orientation)
 • ortogenetikus elv (orthogenetic principle, H. Werner)
 • óvodásszindróma (preschooler syndrome)

Ö-Ő

P

Q

R

S-Sz

 • sebezhetőség (vulnerability)szív
 • serdülőkor (adolescence)
 • szándék (intention)
 • szeparáció (elszakadás, elvetettség-érzés)
 • szeparációs szorongás → kötődési veszélyérzet (attachment alarm)
 • szív (érző vagy kemény)
 • szocializáció (socialization) → integráció
 • szülői hatalom (power to parent)
 • szülőnek lenni (parenthood) – a kapcsolat tesz szülővé, nem a vérszerintiség vagy a szakértelem
 • szülői tehetetlenség (parental impotence)

T-Ty

 • tájékozódási folyamat / orientáció (orientation)
 • tájékozódási pont (compass point)
 • tájékozódási űr (orientation void)
 • taníthatóság (teachability)
 • tanuláselmélet (learning theory)behaviorizmus (behaviorism)

U-Ú

 • unió (egység a különbözőség megtartása mellett; szeretetközösség) → integráció

Ü-Ű

V

 • védekező állapot a sebezhetőség ellen (defended against vulnerability, defendedness)
 • védekező átkötődés (defensive re-attachment) → védekező mechanizmusok
 • védekező dominancia (defensive dominance) → védekező mechanizmusok
 • védekező elhatárolódás (defensive detachment)
 • veszélyérzet (alarm) → emóció
 • veszteség-élmény ≈ hiábavalóság-, vagy csődélmény (encounter with futility) → adaptáció
 • viselkedés előírása, mintaadás (scripting)

W

X

Y

 • yadá (yadah) – ismerni és ismerve lenni: intim kapcsolat, bibliai értelemben

Z-Zs

A-Á · B · C-Cs · D · E-É · F · G-Gy · H · I · J · K · L · M · N-Ny · O-Ó · Ö-Ő · P · Q · R · S-Sz · T-Ty · U-Ú · Ü-Ű · V · W · X · Y · Z-Zs

fogalomtar