FOGALOMTÁR

fogalomtar

A KÉK neveléssel kapcsolatban használt alapfogalmak magyarázata

(Ahol a világszerte használt angol szakirodalomban már létezik bevett kifejezés, ott zárójelben azt is feltüntettem.)

A-Á · B · C-Cs · D · E-É · F · G-Gy · H · I · J · K · L · M · N-Ny · O-Ó · Ö-Ő · P · Q · R · S-Sz · T-Ty · U-Ú · Ü-Ű · V · W · X · Y · Z-Zs

A-Á

B

 • behaviorizmus = viselkedéslélektan (behaviorism) → tanuláselmélet (learning theory)
 • behívó tánc (collecting dance, G.N.)
 • belátó gondolkodás (integrative mind, G.N.)
 • biztos bázis (home base or secure base, G.N.)

C-Cs

D

E-É

 • egyéniség, individualitás (individuality, G.N.)
 • elemi emóciók (alapérzelmek): közelség keresése (kapaszkodás), rémület (félelem), frusztráció (düh)
 • elengedés könnyei (tears of futility, G.N.)
 • ellenakarat (counterwill, G.N.)
 • eltávolodás, elidegenedés → leválás
 • emberi potenciál (human potential, G.N.)
 • emóció – érzés, indulat, indíték, mozgató erő (emotion, G.N.)
 • érés (maturation, G.N.)
 • érzelem, indulat, indíték → emóció (emotion, G.N.)
 • érzelmi intimitás (emotional intimacy, G.N.)

F

G-Gy

H

 • hiábavalóság-élmény (frusztrációs élmény, veszteség-élmény, a meghiúsulás feszültsége) → frusztráció
 • hódító tánc → behívó tánc (collecting dance, G.N.)

I

 • identifikáció → azonosulás (identification, G.N.)
 • inadaptáció (az alkalmazkodóképesség akadályozottsága) → megrekedés az éretlenségben (stuckness, G.N.)
 • indíték → emóció (emotions that move, G.N.)
 • individuáció (individuation, G.N.)
 • individualitás → egyéniség (individuality, G.N.)
 • individualizmus (individualism, G.N.)
 • indulat → emóció (emotion, G.N.)
 • integráció, integrálódás, integritás (integration process, G.N.)
 • integratív → belátó, mérlegelő, perspektivikus gondolkodás (integrative mind, G.N.)
 • integritás = tisztesség, becsület, morális összhang (integrity) → integráció (integration process, G.N.)
 • intuíció (intuition)

J

K

L

 • lelki éretlenség (psychological immaturity, G.N.)
 • lelki intimitás (psychological intimacy, G.N.)
 • leválás (detachment, G.N.)
 • limbikus rendszer, “érzelmi agy” (limbic system)

M

 • magatartás → integráció (integration process, G.N.)
 • meghívó tánc → behívó tánc (collecting dance, G.N.)
 • megrekedés az éretlenségben (stuckness, G.N.) →  inadaptáció
 • menekülés a sebezhetőségtől (flight from vulnerability, G.N.)
 • mérséklő elem (tempering element, G.N.) → integráció (integration process, G.N.)

N-Ny

O-Ó

 • orientáció → tájékozódási folyamat (orientation, G.N.)
 • ortogenetikus elv (orthogenetic principle, H. Werner)
 • óvodásszindróma (preschooler syndrome, G.N.)

Ö-Ő

P

Q

R

S-Sz

 • sebezhetőség (vulnerability) → szív
 • serdülőkor (adolescence)
 • szándék (intention)
 • szeparáció (elválasztás, elkülönítés, szegregáció; a valakihez tartozás hiánya; elszakadás, eltávolodás, elkülönülés, elidegenedés)
 • szeparációs szorongás ≈ kötődési vészcsengő (attachment alarm, G.N.)
 • szív (érző vagy kemény)
 • szocializáció (socialization)
 • szülői hatalom (power to parent, G.N.)
 • szülői szolgálat (parenthood)
 • szülői tehetetlenség (parental impotence, G.N.)

T-Ty

 • tájékozódási folyamat / orientáció (orientation, G.N.)
 • tájékozódási pont (compass point, G.N.)
 • tájékozódási űr (orientation void, G.N.)
 • taníthatóság (teachability, G.N.)
 • tanuláselmélet (learning theory) → behaviorizmus (behaviorism)

U-Ú

 • unió (együttlét a különbözőség megtartása mellett; szeretetközösség) → integráció (integration process, G.N.) ↔ szeparáció

Ü-Ű

V

W

X

Y

 • yadá (yadah) – ismerni, bibliai értelemben

Z-Zs

A-Á · B · C-Cs · D · E-É · F · G-Gy · H · I · J · K · L · M · N-Ny · O-Ó · Ö-Ő · P · Q · R · S-Sz · T-Ty · U-Ú · Ü-Ű · V · W · X · Y · Z-Zs

fogalomtar
G.N. – Dr. Gordon Neufeld