FOGALOMTÁR

fogalomtar

A KÉK neveléssel kapcsolatban használt alapfogalmak magyarázata

(Ahol a világszerte használt angol szakirodalomban már létezik bevett kifejezés, ott zárójelben azt is feltüntettem.)

A-Á · B · C-Cs · D · E-É · F · G-Gy · H · I · J · K · L · M · N-Ny · O-Ó · Ö-Ő · P · Q · R · S-Sz · T-Ty · U-Ú · Ü-Ű · V · W · X · Y · Z-Zs

A-Á

 • adaptáció, az alkalmazkodás folyamata (adaptation, adaptive process, G.N.)
 • agresszió
 • alapérzelmek → elemi emóciók: közelségkeresés (kapaszkodás), félelem, frusztráció → emóció
 • amygdala → limbikus rendszer
 • autonóm idegrendszer (autonomic nervous system)
 • autonómia → önállósulás – a belülről fakadó egyéniséggé válás folyamata (emergent process, G.N.)
 • azonnaliság elve (immediacy principle, G.N.)
 • azonosulás (identification, G.N.)

B

C-Cs

D

E-É

F

G-Gy

H

 • hiábavalóság-élmény (frusztrációs élmény, veszteség-élmény, a meghiúsulás feszültsége) → frusztráció
 • hódító tánc → behívó tánc (collecting dance, G.N.)

I

J

K

L

 • lelki éretlenség (psychological immaturity, G.N.)
 • lelki intimitás (psychological intimacy, G.N.) → A kötődés gyökerei
 • leválás (detachment)
 • limbikus rendszer, “érzelmi agy” (limbic system)

M

 • magatartás → integráció (integration process, G.N.)
 • meghívó tánc → behívó tánc (collecting dance, G.N.)
 • megrekedés az éretlenségben (stuckness, G.N.) → inadaptáció
 • menekülés a sebezhetőségtől (flight from vulnerability, G.N.)
 • mérséklő elem (tempering element, G.N.) → integráció

N-Ny

O-Ó

 • orientáció → tájékozódási folyamat (orientation)
 • ortogenetikus elv (orthogenetic principle, H. Werner)
 • óvodásszindróma (preschooler syndrome, G.N.)

Ö-Ő

P

Q

R

S-Sz

 • sebezhetőség (vulnerability) → szív
 • serdülőkor (adolescence)
 • szándék (intention)
 • szeparáció (leválás, elszakadás, eltávolodás, elkülönülés, elidegenedés)
 • szeparációs szorongás ≈ kötődési vészcsengő (attachment alarm, G.N.)
 • szív (érző vagy kemény)
 • szocializáció (socialization) → integráció
 • szülői hatalom (power to parent, G.N.)
 • szülőnek lenni (parenthood) – a kapcsolat tesz szülővé, nem a vérszerintiség vagy a szakértelem
 • szülői tehetetlenség (parental impotence, G.N.)

T-Ty

 • tájékozódási folyamat / orientáció (orientation, G.N.)
 • tájékozódási pont (compass point, G.N.)
 • tájékozódási űr (orientation void, G.N.)
 • taníthatóság (teachability)
 • tanuláselmélet (learning theory) → behaviorizmus (behaviorism)

U-Ú

 • unió (egység a különbözőség megtartása mellett; szeretetközösség) → integráció ↔ szeparáció

Ü-Ű

V

W

X

Y

 • yadá (yadah) – ismerni, bibliai értelemben

Z-Zs

A-Á · B · C-Cs · D · E-É · F · G-Gy · H · I · J · K · L · M · N-Ny · O-Ó · Ö-Ő · P · Q · R · S-Sz · T-Ty · U-Ú · Ü-Ű · V · W · X · Y · Z-Zs

fogalomtar
G.N. – Dr. Gordon Neufeld