érés

Fogalomtár » szócikk: érés (maturation process, G.N.)

érés = a hordozott lehetőségek megvalósulásának folyamata az élő szervezetben

Az érés fejlődés, mégpedig olyan növekedés, amely előre meghatározott cél felé halad, előre meghatározott rend – fejlődési szakaszok – szerint (ellentétben a rendezetlen és céltalan, kaotikus növekedéssel, amilyen például a rákos sejtek burjánzása). Isten szándéka (a természet rendje) az, hogy a növekedés célirányosan történjék, és ez a cél a teljes érettség: a meglévő potenciál teljes kibontakozása, a lehetőségek megvalósulása.

II-1-06

Lélektani értelemben az érés az emberi lehetőségek spontán megvalósulásának folyamata.

A gyerek érett felnőtté válása spontán (azaz belső program szerint magától, külső ösztönzés nélkül is megvalósuló) fejlődési folyamat, melynek során az emberi potenciál fokozatosan és meghatározott rendben bontakozik ki. Érett felnőtt az a teljesen kifejlődött ember, akinek saját, valóságos tulajdonságaivá váltak azok a lehetőségek, amelyeket emberi mivoltánál fogva már születésekor magában hordozott.

Az érettség spontán fejlődés eredménye ugyan, de nem elkerülhetetlen! Minden csecsemőben megvan a lehetőség, hogy érett felnőtté váljon, de csak kevesen válnak ténylegesen azzá. A pszichológiai érésnek ugyanis éppúgy feltételei vannak, mint a növények fejlődésének a kertünkben. Elmaradnak a fejlődésben, ha nem kapnak elég fényt és vizet, ha nem elég jó a talaj, ha a gyomok elveszik előlük a teret, és ha a kártevők az erejüket. A gyerekek fejlődésének a feltételeiről ugyanúgy gondoskodniuk kell az értük felelős felnőtteknek, mint a növényekéről a kertésznek. Nem mindenki nő fel, aki a felnőttkort eléri. Sokan maradnak koros gyerekek.

eresi-folyamatok

Korábban azt hittük, hogy az ember pszichológiai felnőtté válása egyetlen érési folyamat eredménye, de kiderült, hogy három különböző érési folyamat együttese révén válhatunk (pszichológiai értelemben is) érettekké. A három érési folyamat: az (1) önállósulás (más néven differenciálódás vagy individuáció), az (2) adaptálódás és az (3) integrálódás. Érdemes velük közelebbről is megismerkedni ahhoz, hogy megértsük, miből áll az a kertészeti munka, amit el kell végeznünk ahhoz, hogy a gyerekeink ígéretes palántákból érett, virágzó és gyümölcstermő önmagukká nőjenek föl.

erett-ember-kekneveles

A gyermeknevelés hosszútávú célja a teljes érettség. Arra törekszünk, hogy az emberi potenciál minél inkáb megvalósuljon a gyerekeinkben. Szülőként a folyamatos növekedéshez szükséges háborítatlan gyermekkor alapfeltételeit (a kapcsolatot, a nyugalmat és a szabad játékot) igyekszünk biztosítani, amíg a gyerekeink függetlenné nem válnak tőlünk.

Tágabb értelemben az emberi érettség “a Krisztus teljességét elérő nagykorúságot” jelenti; azt, hogy valaki (emberi kiteljesedését tekintve) Jézushoz hasonlít. Minél inkább megvalósul valakiben az emberi potenciál, annál inkább hasonlít Jézusra, a tökéletes emberre (gondolkodása, szándékai és tettei tekintetében). Teremtőnk akarata, hogy “az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” Ld. Efezus 4:11-16

Érésünk anyaméhe felnőtt korban is a kapcsolat marad. A szüleink szerepét átveszi az Isten iránti bizalom; az érési folyamatok kiteljesedését pedig már nem szükségleteink teljesülése, hanem a másokról való gondoskodás segíti; például az, hogy szülők vagyunk.

Az emberi potenciál megvalósulása kezdettől fogva kapcsolatban történik, és mindvégig a szeretet hatóereje mozgatja előre.


AZ ÉRÉS FOLYAMATAIRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK:

 1. A fejlődés mozgatórugója: A JÁTÉK (de milyen játék?)
 2. A játék feltétele: A NYUGALOM (de milyen nyugalom?)
 3. A nyugalom forrása: A KAPCSOLAT (de milyen kapcsolat?)
 4. A CÉL – Amit ne tévesszünk szem elől
 5. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
 6. A PROBLÉMA – Ami közös a nehezen kezelhető gyerekekben
 7. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
 8. AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja
 9. A KAPCSOLAT – amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
 10. Hogy hatalmaz fel bennünket a nevelésre a gyerekünk kötődése?
 11. Az agresszív viselkedés problémája
 12. Hogy lehet a frusztrációt jobb útra terelni?
 13. Büntetés helyett a saját bánatát kellene megélnie
 14. Az érés csodája
 15. A természet szerepe
 16. A szülők szerepe
 17. Miért ne faragjunk gyereket?
 18. “Magától terem a föld…”
 19. Az érés motorja
 20. Az értelmes élet luxusa
 21. Hogy lesz a kötődésből önállóság?