szocializáció

egyszerre kapcsolatok tagja ÉS önálló egyéniség

Fogalomtár » szócikk: szocializáció (socialization, G.N.)

A szocializáció az érett személyiséggé válás egyik fejlődési folyamata, az integrálódás része. Érési folyamat, amelynek során a gyermeki egocentrikus (önközpontú) világkép  szociocentrikussá (másokkal is törődővé, közösségivé) válik, miközben az érlelődő személyiség egyre alkalmasabbá válik arra, hogy egyenlőségen alapuló kapcsolatok, a közösség és a társadalom építő tagja legyen.

A szocializáció egy fejlődési sor tetején helyezkedik el. A biztonságos kötődés és az önállósulás előzi meg:

szocializacio-1-kekneveles

A fejlődés alapja a gondoskodó felnőttekhez való kötődés; az anyával való teljes azonosságból kell a gyermeknek elindulnia a másoktól különbözővé válás (önállósulás, differenciálódás, individuáció) útján.

Amikor egy gyerek a legfontosabb kapcsolataiban megtalálja a biztos bázist és a tájékozódási pontot, és a másoktól különböző önmagává válás (individuáció) nyomán már az integrálódás folyamata is előrehaladt, spontán bekövetkezik a tényleges szocializáció: az érett, jól szocializálódott ember egyszerre kapcsolatok építő tagja ÉS autonóm önmaga: másokkal is törődik, miközben önmagát sem veszíti el.

Jézus a “nagy parancsolatban” találóan fogalmazta meg, mit is jelentene az érett ember szocializációja:

“Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”
Jézus így válaszolt:
“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat.
A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”
– Máté 22:36-40

Szüksége van-e egy kisgyermeknek gyermekközösségre ahhoz, hogy jól szocializálódjon?

Dr. Gordon Neufeld szerint tévhit, hogy a gyermekközösségben töltött idő segíti a kicsik szocializációját. A szocializáció NEM annyi, hogy a gyermek jól kijön a társaival. A pszichológiai önállósulásnak (individuációnak) jó úton kell haladnia a gyermek életében, mielőtt sikeresen integrálódhat, azaz huzamosabb időt közösségben tölthet, különben nem tud a többiekkel úgy együtt lenni, hogy közben önmagát el ne veszítse:

szocializacio-2-kekneveles

A jól szocializált ember úgy tud “jól kijönni” másokkal, hogy közben önmagához is hű marad: pl. nem tesz meg valamit, amit különben nem akar, csak azért, hogy elfogadják, vagy ki ne csúfolják. Az 5-7 éves váltás előtt (a prefrontális kéreg éretlensége miatt) a kisgyermeknek még nincs kialakult énmagja, és a személyes határai sem alakultak még ki. Túl korán közösségbe kerülve a többiekhez igyekszik hasonlítani és nekik próbál megfelelni (ld. kortárs-orientáció). A korai közösségi nevelés elnyomja az egyéniséget ahelyett, hogy a kibontakozását segítené, és visszaveti a személyiségfejlődést.

korai-szocializacio-kekneveles

Kisgyermekkorban a szocializációt nem a kortársközösség segíti, hanem az, hogy a gyermek a róla gondoskodó felnőttekhez (ideális esetben a szüleihez) fűződő kapcsolatában talál biztos bázist és a tájékozódási pontot. Nem a kortársai, hanem a felnőttjei tudnak neki abban segíteni, hogy az érettség felé vezető úton haladjon.


Kapcsolódó írások a szocializáció témájában:

  1. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
  2. Először teremts kontaktust (tekintet, mosoly, bólintás)
  3. Videó: Amikor a kortársakból vetélytársak lesznek
  4. Kortárs-orientáció: amikor a gyermek kortársai a vetélytársaid lesznek
  5. Amikor a gyermek előbújik a kötődés bábjából, ki lép a szülők helyére?
  6. Hogyan építs kötődő falut a családod köré?
  7. Hogyan hatástalanítsd a vetélytársakat?