KÉKség

A KÉK nevelésről szóló írások és előadások célja, hogy a felnőttek jobban megértsék a gyerekeket, különösen, amikor a nevelés munkáját érzelmi, viselkedésbeli, vagy tanulási problémák nehezítik. Akár általános nevelési témákban, akár a lelki egészséget vagy a lelki-szellemi formálódást érintő összetett kérdésekben szeretnénk eligazodni, először arra kell törekednünk, hogy értsük, mi zajlik a felszín alatt a gyermek vagy a serdülő lelkében.

Az első kérdés nem az, hogy mit csináljunk, hanem, hogy mit lássunk.

KÉK: Kapcsolatra Épülő Következetes.

A “KÉK nevelés” a gyermeknevelés KAPCSOLATRA (és nem módszerekre) épülő, FEJLŐDÉS (és nem viselkedés vagy teljesítmény) szempontú megközelítése. Nem módszertan, hanem szemlélet, amely, ha belsővé válik és KÖVETKEZETESEN érvényesül, nem újabb terhet ró a gyermekért felelős felnőttre, hanem segíti, hogy a viselkedés mögött a fejlődő embert meglátva arra fordítson időt és energiát, ami a gyermek emberi lényének teljes kibontakozását szolgálja.

“A nevelés célja elősegíteni annak a személynek a kibontakozását, akit Isten egyedinek teremtett.”

Dr. Pálhegyi Ferenc

GYERMEKNEVELÉS

AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja

Amikor sebezhetőség, a kiszolgáltatottság érzése az elviselhetőnél nagyobb fájdalmat okoz (és az érzékenység terén nagyok az egyéni különbségek), az emberi agy védekező üzemmódra kapcsol.

“A Biblia a spiritualitás kontextusába – vagyis Jézus Krisztus uralma alá – helyezi a természetest. Így semmi nem vész el. Az élet egyre gazdagabb és teljesebb.”

Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségről c. könyvéből

A TÁGABB VALÓSÁG

A jó pásztor

Az önjelölt pásztorok azt akarják, hogy adjuk értük a saját életünket. Aki a szolgálatukba áll, azt használják és eldobják. Jézus viszont értünk adta a saját életét.

Az igazi szőlőtő

Jézus példázatában a mi életünk a szőlővessző. Ki gondoskodik rólunk? Ki óvja a szívünket? Honnan vegyünk nyugalmat és energiát? És mi a mi dolgunk? Mi az elvárás? Mi a parancs?