emberi potenciál

Fogalomtár » szócikk: emberi potenciál (human potential)

Az emberi potenciál azokat a lehetőségeket jelenti, amelyeket emberi mivoltánál fogva már az újszülött is hordoz magában Isten terve és alkotó munkája nyomán. E lehetőségek megvalósulása három tényezőtől függ (szintén azért, mert Isten ilyen természeti törvényszerűségekkel alkotott bennünket):

  • ÉRÉS – rendelkezésre áll-e az érési folyamatok (önállósulás, adaptálódás, integrálódáslegfőbb feltétele: a feltétel nélküli szeretetből származó nyugalom.
  • SEBEZHETŐSÉG – mekkora érzékenységgel született a gyermek, és talál-e biztos menedéket legalább egy mély és kielégítő kapcsolatban, amely megóvja az érző szívét, vagy védekezésbe vonul azon az áron, hogy megreked a fejlődésben
  • KÖTŐDÉS – képes-e biztonságosan és függő szerepben kötődni a szülőkhöz (vagy az őket helyettesítő személyekhez), és meddig lehet rendezett kötődő kapcsolatban

A nevelés végső célja az emberi potenciál megvalósulása: az érett, virágzó és gyümölcstermő ember. Az emberi potenciál három érési folyamat (az önállósulás, az adaptálódás és az integrálódás) során valósulhatnak meg, ha a fejlődés elengedhetetlen feltételei adottak. Személyes fejlődésünk közben válnak vagy nem válnak tényleges tulajdonságainkká a velünk született emberi lehetőségek.

Tágabb értelemben az emberi potenciál megvalósulása “a Krisztus teljességét elérő nagykorúságot” jelenti; azt, hogy valaki (emberi kiteljesedését tekintve) Jézushoz hasonlít. Isten a saját képmására teremtette az embert, és az ő jellemének tökéletes emberi kibontakozása, az emberi potenciál teljes megvalósulása egyedül az ember Jézusban történt meg. Ő tehát a mérce. Minél inkább megvalósul valakiben az emberi potenciál, annál inkább hasonlít Jézusra, a tökéletes emberre (gondolkodása, szándékai és tettei tekintetében). Teremtőnk alkotói szándéka, hogy “az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” Ld. Efezus 4:11-16

ld. még: érés


Kapcsolódó írások: