önállósulás

Fogalomtár » szócikk: önállósulás (emergent process, G.N.)

Személyiségfejlődési szempontból az ÖNÁLLÓSULÁS az egyéniség megjelenésének érési folyamata; az emberi potenciál része. A gyermek önálló egyénisége belülről sarjad ki, mint a zsenge hajtás tavasszal. A kibontakozó egyéniségnek a belülről kiáramló hajtóerő (emergent energy) ad szárnyakat. Az önállósuló gyerekek jellemző vonása a belső motiváció.

Az önállósulás fejlődési folyamata azt a célt szolgálja, hogy a gyermek egyéniséggé (másoktól különböző önmagává) váljon; felnőve lelkileg is megálljon a saját lábán, tudjon önállóan gondolkodni és eredetit alkotni. Az önállósulás folyamatát kísérő merész, vállalkozószellemű, szárnyaló lendület spontán (belső program szerint) jelenik meg a fejlődő gyermekben; rövid időszakokra már a másfél-kétéveseknél is megfigyelhető.

0-gyumolcs-emerg-kekneveles

Az önállósulás érési folyamata során alakul ki (spontán, belülről kifelé) sok olyan emberi vonás, amelyeket minden szülő látni szeretne: a kíváncsiság, a kreativitás, a lendület, a felfedező és önkifejező játék, az eredeti alkotás öröme, az önirányított tanulás, az egyéni érdeklődés, a tudásszomj, az odaadó figyelem, feladattudat és feladattartás, a felelősségérzet, az önálló gondolkodás és a saját egyéniség.

eresi-folyamatok-kekneveles

A három érési folyamat: az (1) önállósulás (más néven differenciálódás vagy individuáció), az (2) adaptálódás és az (3) integrálódás.

Az önállósulás a kielégítő függés gyümölcse

Az önállósulás – a személyiségfejlődés, a pszichológiai érés többi folyamatához hasonlóan – spontán ugyan, de nem elkerülhetetlen folyamat: útközben bárhol elakadhat. Idővel az a gyermek válik önálló, érett felnőtté, akinek a kötődő éhségét egy felnőtt folyamatosan kielégíti. Első hallásra meglepőnek tűnhet, de tény, hogy a lelki önállóság a kielégítő függés gyümölcse.

AZ ÖNÁLLÓSULÁS FOLYAMATÁRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK:

  1. A CÉL – Amit ne tévesszünk szem elől
  2. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
  3. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
  4. AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja
  5. A KAPCSOLAT – Amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
  6. Hogy hatalmaz fel bennünket a nevelésre a gyerekünk kötődése?
  7. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
  8. Vond függő kapcsolatba és vezesd
  9. Tartsuk feltöltve a gyermek szeretettankját!
  10. A természet szerepe az emberi potenciál megvalósulásában