védekezés a sebezhetőség ellen

Fogalomtár » szócikk: védekezés a sebezhetőség ellen, vagy menekülés a sebezhetőségtől (flight from vulnerability, defendedness against vulnerability)

“Reggel, elindulván a világba utcai ruháival együtt mindenki magára ölti a páncéljait is. Eleve védekezni akar mindenféle tüske, bántalom ellen. De mekkora öröm, ha valaki olyannal találkozunk, akinek jelenlétében legalább páncéljaink egy részétől megszabadulhatunk!”
– Lázár Ervin

Az emberi agy tudattalan érzelmi rendszere, a limbikus rendszer a fontos kötődésektől való elszakadást, sőt már az elszakadás lehetőségét is életveszélynek tekinti, amire különféle védekező mechanizmusok bevetésével reagál.

A sebezhetőség elleni védekezés a védekező mechanizmusok egyike. Megnyilvánulási formái a védekező vakság, a védekező érzéketlenség és a védekező elhatárolódás.

VÉDEKEZŐ VAKSÁG (perceptual defense, tuning out): A sebezhetőség elleni védekezés indirekt módja. Agyunk nem engedi, hogy lássuk azt, ami rossz érzéseket keltene bennünk. Amikor a veszélyforrás racionális észlelése (percepció) megszűnik, a gyermek érzékeli ugyan, hogy baj van, de nem tudja, mitől fél, mert a limbikus rendszere úgy ítéli meg, hogy a veszélyforrás felismerése túl fájdalmas lenne a számára. Vak félelem tölti el: a szorongás. Riasztórendszerünk általában ezt az indirekt védekezési módot választja először, mivel ekkor még elővigyázatosak leszünk akkor is, ha nem tudjuk, mi a baj. Ha a szorongás hosszabb ideig fennáll, agyunk különféle magyarázatokat is kitalálhat a homályos félelem racionalizálására: ezek a fóbiák és kényszerképzetek.

védekező vakság

VÉDEKEZŐ ÉRZÉKETLENSÉG (emotional defense, numbing out): A limbikus rendszer direkt és alapvető védekezési módja az érzések kikapcsolása. Ez a védekező vakságot követő erősebb szűrő. A túlterhelt idegrendszer az érzések kitiltásával védekezik a sebezhetőség ellen, ha a sérülékeny érzéseket nem tudja feldolgozni. Amikor az érzelmek érzése is megszűnik, a gyermek fásulttá válik. Higgadtan és közönyösen visel minden elutasítást, fenyegetést és megszégyenítést. Már nem fáj neki. Lepereg róla, föl sem veszi. Semmivel nem lehet meghatni. A fegyelmezés sem hat rá, tehát a viselkedési problémái is eszkalálódnak. A szívfájdalmak ellen védekezésbe vonult, fásult és érzéketlen, kemény szívű gyermek erősnek tűnik, pedig nem az! Nem keményebb büntetésre, hanem megértésre és segítségre van szüksége, hogy visszakapja emberiességének fontos részét, az érző szívét.

védekező érzéketlenség

VÉDEKEZŐ ELHATÁROLÓDÁS (defensive detachment): A gyermek elhatárolja magát a közelségtől, hogy elkerülje a szeparáció fájdalmát. Amikor a szoros kapcsolat túl nagy fájdalmat okoz, az agy visszájára fordítja a kötődő ösztönt: vonzerő helyett taszító erővé változtatja. Ilyenkor a gyermek ellenszenvet érez a hozzá közelálló személy iránt, akihez vonzódnia kellene. Ösztönös védekező mechanizmus ez is, de ha rögzül, akkor a gyermek egész személyiségére kihat, és lehetetlenné teszi a nevelés és az egészséges fejlődés kontextusát: a mély kapcsolatot.

védekező elhatárolódás

A szeretett személyektől érkező elutasítás, fenyegetés vagy megszégyenítés nagyhatású káros stresszor. Ha huzamos ideig van jelen a gyermek életében, a fájó érzések elleni védekezés is állandósul, és az agy tartósan védekező állapotba vonul. Védekező állapotban sem az észlelési, sem az érzelmi szűrők nem engedik a tudatba azokat a jeleket, amelyek fájó érzéseket okozhatnak.

A sebezhetőség elleni védekezésnek ebben az állapotában a gyermek szíve védekező páncélt növeszt. A “kemény szív” védekező reakció: akkor alakul ki, amikor a biztonságérzet elvész, a kiszolgáltatottság és a fájdalom pedig nagyobb, mint amit az érző szív el tud viselni. A kemény szív már nem fogékony mások finom jelzései iránt. Nem érzi a szeretetet, nem furdalja a lelkiismeret, és nem indul meg mások szenvedése láttán. Nincs benne együttérzés, és nem lesz bánatos sem. A fájó érzések ellen védekezésbe vonult gyermek attitüdje: “Nem érdekelsz, nem is voltál fontos.” Megreked az éretlenségben, mert az érzései nélkül az önállósulás, a rugalmas alkalmazkodás és a társas integrálódás érési folyamatai is elakadnak.


Bővebben a sebezhetőség elleni védekezésről: