differenciálódás

Fogalomtár » szócikk: differenciálódás (differentiation process, G.N.)

differenciálódás = különbözővé válás

Személyiségfejlődési szempontból a differenciálódás önmagunk megkülönböztetése másoktól. Azonos a részletesebben kifejtett önállósulással. Ez az az érési folyamat, amelynek során a gyermek másoktól különböző, önálló egyéniséggé válik.

ortogenezis-szemelyisegfejlodes-rendje

A fejlődés alapja a gyermek biztonságos kötődése a róla gondoskodó felnőttekhez. Az újszülött az anyával való kötődés biztos talajáról tud elindulni a másoktól különböző önmagává (egyéniséggé) való kibontakozás hosszú útján (ld.: ortogenetikus elv, avagy az érés rendje). Az egyéniséggé válásnak legalább részben be kell következnie a gyermek életében, mielőtt huzamosabb időt közösségben tölthet anélkül, hogy a többiek elfogadásáért küzdve önmagát el ne veszítse. A kortársakhoz való túl korai és túl erős kötődés az egyéniség halála.

eresi-folyamatok

A három  érési folyamat: az (1) önállósulás (más néven differenciálódás vagy individuáció), az (2) adaptálódás és az (3) integrálódás.


A DIFFERENCIÁLÓDÁS FOLYAMATÁRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK:

 1. A fejlődés mozgatórugója: A JÁTÉK (de milyen játék?)
 2. A CÉL – Amit ne tévesszünk szem elől
 3. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
 4. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
 5. AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja
 6. A KAPCSOLAT – amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
 7. Hogy hatalmaz fel bennünket a nevelésre a gyerekünk kötődése?
 8. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
 9. Vond függő kapcsolatba és vezesd
 10. Elégítsd ki a gyermek kötődő éhségét!
 11. A természet szerepe
 12. Az értelmes élet luxusa
 13. Az önállósulás jelei
 14. Aki életképes: kötődései nélkül is önmaga marad
 15. Aki vállalkozószellemű: elindul és meg akarja csinálni
 16. Hogy lesz a kötődésből önállóság?
 17. Hozzuk elő, ami megvan benne!
 18. Adjunk neki lehetőséget!
 19. Bízzunk rá felelősséget!
 20. Hívjuk elő a saját jószándékát!
 21. Video: Mielőtt irányítani kezded, vond kötődésbe!
 22. Video: Beszélgetés Brouwer Pálhegyi Krisztinával
 23. Miért nem áll szóba idegenekkel a kisgyermek?
 24. Amikor a gyermek előbújik a kötődés bábjából, ki lép a szülők helyére?