differenciálódás

Fogalomtár » szócikk: differenciálódás (differentiation process)

differenciálódás = különbözővé válás

Személyiségfejlődési szempontból a differenciálódás önmagunk megkülönböztetése másoktól. Az önállósulás érési folyamata során válik a gyermek másoktól különböző önmagává, önálló egyéniséggé.

szocializáció: a közösségi lénnyé válás mesterterve
1. szülők
2. egyéniség
3. társak

A fejlődés alapja a gyermek biztonságos kötődése a róla gondoskodó felnőttekhez. Az újszülött az anyával való kötődés biztos talajáról tud elindulni a másoktól különböző önmagává (egyéniséggé) való kibontakozás hosszú útján (ld.: ortogenetikus elv, avagy az érés rendje). Az egyéniséggé válásnak legalább részben be kell következnie a gyermek életében, mielőtt huzamosabb időt közösségben tölthet anélkül, hogy a többiek elfogadásáért küzdve önmagát el ne veszítse. A kortársakhoz való túl korai és túl erős kötődés az egyéniség halála.

érési folyamatok:
rugalmas alkalmazkodás (adaptáció)
önállósulás (differenciálódás, individuáció)
összerendeződés (integráció)

A három  érési folyamat: az (1) önállósulás (más néven differenciálódás vagy individuáció), az (2) adaptálódás és az (3) integrálódás.


A DIFFERENCIÁLÓDÁS FOLYAMATÁRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK: