differenciálódás

Fogalomtár » szócikk: differenciálódás (differentiation process, G.N.)

differenciálódás = különbözővé válás

Személyiségfejlődési szempontból a differenciálódás önmagunk megkülönböztetése másoktól. Azonos a részletesebben kifejtett önállósulással. Ez az az érési folyamat, amelynek során a gyermek másoktól különböző, önálló egyéniséggé válik.

ortogenezis-szemelyisegfejlodes-rendje

A fejlődés alapja a gyermek biztonságos kötődése a róla gondoskodó felnőttekhez. Az újszülött az anyával való kötődés biztos talajáról tud elindulni a másoktól különböző önmagává (egyéniséggé) való kibontakozás hosszú útján (ld.: ortogenetikus elv, avagy az érés rendje). Az egyéniséggé válásnak legalább részben be kell következnie a gyermek életében, mielőtt huzamosabb időt közösségben tölthet anélkül, hogy a többiek elfogadásáért küzdve önmagát el ne veszítse. A kortársakhoz való túl korai és túl erős kötődés az egyéniség halála.

eresi-folyamatok

A három  érési folyamat: az (1) önállósulás (más néven differenciálódás vagy individuáció), az (2) adaptálódás és az (3) integrálódás.


A DIFFERENCIÁLÓDÁS FOLYAMATÁRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK:

  1. A CÉL – Amit ne tévesszünk szem elől
  2. A FOLYAMAT – Ahogy a gyermek teljes érettségre juthat
  3. A DÖNTŐ TÉNYEZŐ – Ami a fejlődést mozgásban tartja
  4. AZ AKADÁLY – Ami a fejlődés útját elállja
  5. A KAPCSOLAT – Amelyben teljesülnek a fejlődés feltételei
  6. Hogy hatalmaz fel bennünket a nevelésre a gyerekünk kötődése?
  7. Hogy óvjuk meg a gyerekünk lelki épségét (“érző szívét”)?
  8. Vond függő kapcsolatba és vezesd
  9. Tartsuk feltöltve a gyermek szeretettankját!
  10. A természet szerepe az emberi potenciál megvalósulásában