Az igazi szőlőtő

Jézus példázatában a mi életünk a szőlővessző. Ki gondoskodik rólunk? Ki óvja a szívünket? Ki gondoskodik róla, hogy legyen elég nyugalmunk fejlődni és energiánk szeretni és nevelni? Jézus Atyja. Ő a szőlősgazda.

János 15
1Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda.
2Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.
3Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.

Alkotónk már jóval azelőtt eltervezett bennünket, hogy anyánk méhében megfogantunk. Életet csak a szeretet ad. Az egész létünk oka és célja a szeretetkapcsolat. Nem mi kértük az életet, és akitől kaptuk, nem hagyott egyedül. Az Atya a szőlősgazda. Ő gondoskodik.

Ijesztően hangzik, hogy Isten lemetszhet a szőlőtőről (2), sőt tűzre vet és eléget (6), ha nem termünk gyümölcsöt. De ha leásunk a mélyére, és megnézzük az eredeti szöveget, kiderül, hogy Jézus nem egészen ezt mondta.

“lemetszi” → görög airó = kiemel, felemel

A szőlősgazda szó szerint kihúzza a nem termő szőlővesszőt a sötétből, és felemeli, hogy több napsütés érje. Ma is ezt látjuk minden gondozott szőlőben: széthúzzák és felkötözik a vesszőket, mert csak az terem, amelyiket éri a napfény.

“megtisztítja” → görög kathairó = megtisztít (itt: a fölösleges hajtásoktól)

Szó sincs arról, hogy az Atya “lemetsz” valakit Jézusról, aztán tűzre veti és elégeti! Éppen ellenkezőleg. Ha olyan szőlővesszők vagyunk, amely nem terem, kihuzigál a sötétből, hogy érjen bennünket a világosság, a napfény, és gyümölcsöző legyen az életünk! Jézus “a világ világossága” (János 8:12). A szőlősgazda tehát, aki az Atya, nem lemetsz bennünket Jézusról, hanem közelebb visz hozzá! A nem termő szőlővesszőket kiemeli a napra.

János 15
4Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.
5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.

“maradjatok” (görög menó) = tartózkodik, lakik, megmarad, kitart

Lakjatok bennem, maradjatok meg a kapcsolatban, amely hozzám fűz titeket! Maradjatok benne az ölelésben, amit tőlem kaptok! Én vagyok az életetek forrása; ha nem maradtok úgy belém nőve, ahogy a szőlővessző marad a szőlőtőn, kiszáradtok; csak bennem maradva lesz gyümölcstermő az életetek.

János 15
6Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik.
7Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.
8Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.”

Megint a fordítás zavar össze minket, nem Jézus. Ő arról beszél, hogy azt a vesszőt, amelyik nem terem gyümölcsöt, de a szőlőtőn marad, a szőlősgazda kihúzogatja és felemeli, hogy süsse a nap, és újra gyümölcsöt hozzon. Amelyik szőlővessző viszont nem marad a szőlőtőn (Jézusban), az elszárad és elpusztul, mivel az élet forrása Jézus.

“Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.”
– 1János 5:12

Ugyanaz a napsütés (Isten forró szeretete) megeleveníti és termőre fordítja a szőlőtőn maradt vesszőket, de elégeti azokat, amelyekben nem kering az “élő víz”, és szárazon, élettelenül hevernek. (A Biblia más helyeiből kiderül, hogy Isten senkit nem vág le vagy taszít el magától; a szőlőtőről való leválás csak az ember saját természetellenes és önpusztító döntése lehet.)

A szőlősgazda gondoskodik. Az Atya megtesz mindent, hogy gyümölcsöző szőlővesszők legyünk; de nem automata. Élő kapcsolat van köztünk, ami gyümölcsöt is terem.

János 15
9Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.
10Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Mi lehet a gyümölcs? Mit kell csinálni? Mi az elvárás? Mi a parancs?

János 15
11Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.
12Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Itt van, hogy mit kell csinálni! Nem azt mondja, hogy “legyetek jók”, “ezt és ezt tegyétek”. Nem azt mondja, hogy “itt egy jó módszer, próbáljátok csak meg!” Még csak azt se mondja, hogy “szeressétek egymást”! Magunktól nem tudnánk megcsinálni. Magunkból nem tudunk szeretetet generálni, csak ha bele vagyunk nőve a forrásba!

"Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket." János 15:22

Jézus azt mondja: Engedd, hogy szeresselek! Hagy magad szeretni!

Ez a parancsolat. Hagyd magad szeretni! Fogd meg a kezemet! Ne állj ellen! Gyere hozzám vissza, és viszonozd az ölelésemet! Gyökerezz meg a kapcsolatban. Maradj bennem, és amit tőlem kapsz, azt add tovább a többieknek! Azt add a gyerekeidnek!

Ez minden, amit kér. Jézus az élet forrása, a parancsa pedig az éltető kapcsolat: “maradjatok meg az én szeretetemben”! (9)


  • görög airóG142, vö. H5375
  • görög kathairó = G2508 (angol prune, purge)
  • görög menóG3306 (angol abide)