“Magától terem a föld…”

A valódi gyümölcs belülről fakad – nem mesterségesen kell előállítani! Szülőként sem a gyümölcsök kialakításán, hanem a gyökerek ellátásán dolgozunk.

“Magától terem a föld,
először zöld sarjat, azután kalászt,
azután érett magot a kalászban.”
– Jézus (Márk 4:28)

A gyermek kötődő gyökereinek táptalaja a szülőhöz fűződő kapcsolata

A fejlődő növény és a gyökerek hasonlatát most a szülői szerepre alkalmazzuk. A szülő, mint kertész, a gyökerek táplálásával és gondozásával foglalkozik. Dr. Neufeld ábrája egyszerre mutatja a három érési folyamatot és a gyermek kötődő gyökereit, ahogy egyre mélyebbre nyúlnak a kapcsolat talajába:

1. Testközel. A csecsemő kötődő gyökerei még a felszín közelében vannak; az első hónapokban a baba csak az érzékszervei útján tud az anyához kapcsolódni, de már így is magába tudja szívni a kapcsolat talajából a tápanyagot. Éreznie, szagolnia, hallania és látnia kell az édesanyját ahhoz, hogy lelkileg is jóllakjon, és felkészüljön a további önállósulásra.

2. Hasonlóság. A második életévben a kicsi utánoz: olyan akar lenni, mint Anya és Apa. Egyre gyakrabban halljuk tőle, hogy „Én akajom!”, amikor kedvet kap egyedül megcsinálni a dolgokat. A belülről fakadó csodálatos hajtóerő ilyenkor még csak rövid időszakokra jelenik meg. Viszont, ha az érés rendben folytatódik, a kötődő gyökerek tovább ereszkednek kapcsolat talajába.

3. Összetartozás és lojalitás. A kapcsolódás következő szintjén (a harmadik életévben) a kigyerek már arra vágyik, hogy összetartozzon a szeretteivel. Minél mélyebbre hatolnak a gyökerei a kapcsolatba, annál jobban tudja magába szívni a kapcsolatból a fejlődéséhez kellő tápanyagot: a szerető gondoskodást.

4. Fontosság. A negyedik életév során az eddigieknél mélyebb és sérülékenyebb gyökereket ereszt a kapcsolat talajába. Ekkor már abból meríti a lelkierőt, hogy milyen fontos, mennyire különleges kincse ő Anyának és Apának.

5. Szeretet (érzelmi intimitás). Az ötödik életév újabb gyökerei már a szülővel való szeretetkapcsolat érzelmi élményéből próbálnak táplálkozni. Ha a szülő jó kertész, akkor tudja, hogy nem az az igazán lényeges, amit lát (mert a látható részek, a gyümölcskezdemények, ha vannak is, ilyenkor még savanyúak és zöldek). Az a fontos ami a szem elől rejtve a gyökerek szintjén történik. A gyerekek érzelmi és értelmi fejlődése a kötődésük láthatatlan gyökerein múlik.

6. Mély megismerés (lelki intimitás). A kötődő gyökerek végül eljutnak a kapcsolat legmélyebb rétegeibe. A hatodik életév körül egy érzelmileg jól fejlett gyereknek már az a legfontosabb, hogy belsőleg is értsék, hallják és lássák; hogy ismerjék őt teljesen azok, akiket a legjobban szeret. A lelki közelséget már nem fenyegeti a fizikai távollét. A legmélyebb szinten is kötődő gyerek már akkor sem akad el a fejlődésben, ha átmenetileg nem lehet együtt a szeretteivel, mert lelkileg képes a távollét idején is megtartani a kapcsolatot, sőt erőt is merít belőle.

Egy kertész kezdettől fogva a szüretet várja, de tudja, hogy a gyümölcs majd csak akkor terem, amikor eljön az ideje. Nem a termés kialakításával foglalkozik, hanem a gyökereket táplálja!

Persze a gyümölcstermés ideje is eljön. Alig várjuk, hogy a gyerekeink kiegyensúlyozottak, gondolkodók, eredetiek, önállóak és rugalmasak legyenek! És figyelmesek legyenek, akik másokkal is törődnek; szomjasak legyenek a tudásra, meg tudják fékezni az indulataikat, felelősségteljesek legyenek és váratlan helyzetben is feltalálják magukat!

A lelki gyümölcs magától terem

Belülről fakad. Nem kell külön kialakítani, és nem lehet mérni vagy osztályozni.

“Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban.”
– Márk 4:28

“A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
– Galata 5:22-23

Ah, mennyire várjuk ezeket a gyümölcsöket! De nem a gyümölcsök kialakításán, hanem a gyökerek ellátásán dolgozunk! Persze nem úgy, hogy még a föld alá is lemegyünk, de a figyelmünket, az időnket és az energiánkat a gyökerek táplálására, a fejlődés feltételeinek megteremtésére fordítjuk, mert a jól fejlődő gyermek, akárcsak a növény, magától hoz termést.

Ha a lelki gyümölcsöket nem kell külön kialakítani, mert belülről jönnek elő, ha az érést nem mi idézzük elő, hanem belső erő mozgatja, akkor az a kérdés, hogy mi az érés motorja, és milyen üzemanyag hajtja?

A gyerekek kötődő gyökereivel itt foglalkoztunk a fentieknél részletesebben: A kötődés gyökerei